Aby zadać pytanie konsultantowi - trzeba zarejestrowac się w portalu TacyJakJa.pl

zarejestruj się bezpłatnie


Dr n. med. Agata Bednarek
Aby zadać pytanie konsultantowi - trzeba zarejestrowac się w portalu TacyJakJa.pl

zarejestruj się bezpłatnie


Dr n. med. Elżbieta Skorupska

Monitoruj rzuty i remisje SM

Stwardnienie rozsiane (SM) jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną, która dotyka ludzi młodych między 20 a 40 rokiem życia. W Polsce choruje na SM około 30 tys. osób, przy czym tylko kilka procent z nich ma dostęp do nowoczesnych leków immunomodulujących , które spowalniają przebieg choroby, redukują liczbę rzutów i wydłużają odstęp między nawrotami.

Przebieg SM jest nieprzewidywalny – w zależności od typu przebiegu, chorobę charakteryzuje występowanie okresów pogorszenia (rzut choroby) i remisji objawów neurologicznych lub postępujące pogarszanie stanu neurologicznego. Rzuty choroby mogą różnić się od siebie szybkością rozwoju objawów (nagłe lub stopniowe), nasileniem (ciężkie lub umiarkowane objawy neurologiczne), a także czasem trwania (krótki np. tygodniowy i dłuższy np. kilkumiesięczny). Mogą także dotyczyć za każdym razem różnych układów i narządów: narządu ruchu, wzroku, innym razem zaburzeń odbioru bodźców czy zaburzeń mowy. Objawy mogą także zmieniać nasilenie na skutek różnych czynników zewnętrznych np. infekcje, wyższa temperatura i przegrzanie.

Częstość i charakter nawrotów oraz remisji stwardnienia rozsianego, a także dynamika objawów są informacją bardzo ważną dla lekarza prowadzącego. Niestety podczas wizyty, która odbywa się średnio co 3-6 miesięcy, chory nie zawsze jest w stanie przypomnieć sobie w sposób dokładny i chronologiczny zmian jakie zachodziły w jego organizmie od czasu ostatniego spotkania z lekarzem. Dlatego my, lekarze, prosimy naszych pacjentów o prowadzenie notatek w zeszytach.

Projekt TacyJakJa.pl i stworzenie elektronicznego dzienniczka objawów dla osób chorych na SM, jest alternatywną propozycją dla osób, które posługują się internetem - prowadzenia samoobserwacji w formie anonimowych dzienniczków on-line. W elektronicznym dzienniczku macie Państwo możliwość zaznaczania z dowolną regularnością stopnia nasilenia objawów ze strony różnych układów i narządów.

Samoobserwacja prowadzona w dzienniczkach TacyJakJa.pl obejmuje także uwagi na temat stosowanego leczenia oraz wpływu leczenia na przebieg choroby. Reakcja na niektóre leki, np. interferon jest indywidualna, a dokładne informacje na temat wpływu leku na przebieg choroby pozwalają lekarzowi podejmować słuszne decyzje terapeutyczne. Zatem i tutaj umiejętność właściwej oceny swojego stanu przez pacjenta jest niezmiernie cenna.

Jeśli poszukują Państwo dokładnych informacji na temat co to jest SM, leczenia, kontaktów do ośrodków leczenia, psychologów i rehabilitantów, porad prawnych – zapraszamy na stronę Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego >> www.ptsr.org.pl

Jeśli chcecie Państwo monitorować przebieg choroby swojej lub osoby, którą się opiekujecie – w TacyJakJa.pl znajdziecie profesjonalne narzędzie - e-dzienniczek do obserwacji i monitorowania przebiegu SM i leczenia.

Prof. nadzw. dr hab. n.med. Halina Bartosik-Psujek, Konsultant Medyczny działu SM


Szczegółowy opis dzienniczka Stwardnienie rozsianeZarejestruj się bezpłatnie

Dzisiaj jest 2711 dzień działania SM / TacyJakJa.pl

Liczba osób które założyły dzienniczek 1165

Choroby


Depresja/Chad Padaczka Astma Niedobór wzrostu Po kryzysie psychotycznym Stwardnienie rozsiane Reumat. zapalenie stawów Reumatyzm u dzieci MIZS