Aby zadać pytanie konsultantowi - trzeba zarejestrowac się w portalu TacyJakJa.pl

zarejestruj się bezpłatnie


Dr n. med. Agata Bednarek
Aby zadać pytanie konsultantowi - trzeba zarejestrowac się w portalu TacyJakJa.pl

zarejestruj się bezpłatnie


Dr n. med. Elżbieta Skorupska

Zarejestruj się bezpłatnie
Jak Maciek przestał być Małym.
Melania Żakówna

Zmierz dziecko

Prawidłowe mierzenie dzieci

Prawidłowe ważenie dzieci

Monitoruj wzrastanie dziecka

Martwi Cię niski wzrost dziecka? Monitoruj wzrastanie i leczenie dziecka niskorosłego

Dzienniczek wzrastania w TacyJakJa.pl został opracowany przede wszystkim z myślą o osobach leczonych preparatami hormonu wzrostu lub IGF1 i innymi preparatami hormonalnymi z powodu niedoboru wzrostu (niskiego wzrostu poniżej 3 centyla).

Znajdziecie w nim Państwo szereg użytecznych narzędzi, między innymi kalkulator obliczający szybkość wzrastania, dzienniczek zastrzyków, siatki centylowe wysokości ciała i siatki centylowe wagowo-wzrostowe, a także miejsce na notatki o przyjmowanych lekach i wynikach badań kontrolnych.

W każdym kraju 3 procent jego mieszkańców jest wyróżniająco niższa od pozostałych, a wobec tego ponad jeden milion Polaków cechuje niska wysokość ciała.

Fakt bycia osobą niską lub stwierdzenia wolniejszego przebiegu wzrastania u dziecka nie świadczy jeszcze o chorobie, jednak zawsze wymaga zwrócenia uwagi.

Dziecko, u którego zaobserwowanie zbyt wolną szybkość wzrastania i/lub zbyt niską wysokość ciała zawsze powinno zostać staranne zbadane przez lekarza.

Warto podkreślić, że nie jest ważne kto pierwszy zauważy, że dziecko jest wyraźnie niższe od rówieśników. Może to być lekarz, rodzice lub krewni dziecka, nauczyciel, trener, a nawet wychowawca z wakacyjnego obozu. Nie lekceważmy ich zaniepokojenia! Bez wnikliwej oceny lekarskiej oraz przeanalizowania jak dziecko wzrastało od pierwszych tygodni życia nie można uznać, że niska wysokość ciała jest wyłącznie wynikiem odziedziczenia wzrostu po rodzicach ("czego Państwo oczekujecie, przecież sami jesteście niewysocy"). Podobnie nie można bagatelizować niskorosłości w dzieciństwie, licząc na "wystrzelenie" dziecka w górę po rozpoczęciu dojrzewania płciowego. Pamiętajmy, że zazwyczaj nie mają racji osoby mówiące "nie martw się, ma jeszcze czas na rośnięcie" albo "poczekajmy, jak zacznie dojrzewać, to urośnie".

Postęp w wiedzy medycznej pozwolił na stwierdzenie, że w przypadku niektórych chorób zaburzenia wzrastania występują już u noworodka lub od pierwszych miesięcy życia, w innych natomiast mogą poprzedzać ujawnienie się objawów poważnych chorób przewlekłych.
Niektóre choroby powodujące zaburzenia wzrastania są uwarunkowane genetycznie (np. zespół Noonan o częstości występowania u noworodków 1:1000, zespół Turnera o częstości występowania u noworodków płci żeńskiej 1:2000), inne są następstwem wad w budowie struktur nerwowych i/lub gruczołów wydzielania wewnętrznego (np. wady w budowie przysadki), a jeszcze inne skutkiem rozwoju guzów struktur nerwowych i/lub hormonalnych (np. guzy podwzgórza lub przysadki).

W każdym przypadku zaburzonego przebiegu wzrastania konieczne jest regularne powtarzanie i prawidłowe przeprowadzanie pomiarów wysokości ciała, gdyż tylko w taki sposób można wykreślić indywidualną linię przebiegu wzrostu (krzywa wzrostowa), mówimy wówczas o "obserwacji przebiegu wzrastania". Dopiero po przeanalizowaniu przebiegu wzrastania lekarz może zadecydować o dalszym postępowaniu, które często polega jedynie na dalszym obserwowaniu przebiegu wzrastania.Zarejestruj się bezpłatnie

Dzisiaj jest 3244 dzień działania NW / TacyJakJa.pl

Liczba osób które założyły dzienniczek 1229

Choroby

Depresja/Chad Padaczka Astma Niedobór wzrostu Po kryzysie psychotycznym Stwardnienie rozsiane Reumat. zapalenie stawów Reumatyzm u dzieci MIZS