Choroby

Artykuły

Postać pierwotnie postępująca stwardnienia rozsianego


Postać  pierwotnie postępująca stwardnienia rozsianego
  • Postać postępująca stwardnienia rozsianego nie jest jak dotąd kwalifikowana do leczenia immunomodulującego
  • Chorym z postacią postępującą pozostaje leczenie objawowe i rehabilitacja
  • Ocrelizumab stanie się być może pierwszym lekiem immunomodulującym skutecznie spowalniającym przebieg choroby w tej grupie chorych

TacyJakJa.pl (TJJ):  Około 1 na 10 osób, u których rozpoznano stwardnienie rozsiane od początku doświadcza stałego pogarszania dolegliwości. Choroba nie przebiega rzutami, ale postępuje bez okresów remisji. Jest to tzw. postać pierwotnie postępująca. Jakie leczenie można obecnie zaproponować tym chorym?

Dr n.med.Lidia Darda-Ledzion (LDL):

Chorzy z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego mają następujące możliwości terapeutyczne:

  • leczenie rzutu (kortykoidy)
  • leczenie modyfikujące przebieg choroby (biologiczne)
  • leczenie objawowe (bólu, spastyczności)
  • rehabilitacja

Pierwotnie postępującą postać SM opisuje się jako taką, w której kolejne objawy pojawiają się stopniowo, następnie ulegają z czasem nasileniu,  bez nagłych pogorszeń i remisji. Pacjenci  z postacią pierwotnie postępującą mogą odczuwać okresową poprawę lub przeciwnie - nasilenie dolegliwości -  co może być błędnie interpretowane jako postać rzutowa choroby. W sytuacji nasilenia objawów zastosowanie standardowego leczenia kortykosteroidami nie przynosi jednak  oczekiwanej poprawy. Dotychczas nie mamy także możliwości stosowania przewlekłego leczenia immunomodulującego. Zatem pacjentom tym pozostaje leczenie objawowe oraz rehabilitacja.

Duże nadzieje na przełom w leczeniu chorych z  postacią postępującą SM, wiązane są z  informacjami opublikowanymi  w tym roku przez firmę Genentech z grupy Roche. Badanie kliniczne III fazy wykazało, że ocrelizumab obniża ryzyko postępu klinicznej niesprawności osób z postacią pierwotnie postępującą SM o 24% , w porównaniu  do placebo.

Oczekujemy informacji dotyczących podjęcia decyzji (pozytywnych lub nie) dopuszczenia tego leku do obrotu przez uprawnione do tego instytucje w Stanach Zjednoczonych i Europie.

TJJ: Czy to samo dotyczy osób z wtórnie postępującą postacią SM, czyli tych, u których postać rzutowo-remisyjna z czasem przeszła  w formę stale postępującą?

LDL:  Genentech i Roche  planują uzyskać akceptację wprowadzenia ocrelizumabu na rynek do leczenia chorych  z pierwotnie postępującą i nawrotowo-ustępującą postacią SM.

W badaniu III fazy skierowanym do pacjentów z postacią rzutową występowała grupa osób, u których rozwinęła się postać wtórnie postępującą SM z rzutami.   U tych chorych, po 2 latach leczenia, ocrelizumab redukował wskaźnik rzutów o 46%-47% w porównaniu z leczeniem interferonem beta-1a. Jednak nie przeprowadzano badania tego leku u osób z postacią wtórnie postępującą,  którzy nie doświadczają rzutów choroby. Dlatego pacjenci z wtórnie postępującą postacią choroby nie stanowią grupy docelowej w kontekście rejestracji leku.

FDA Grants Priority Review for Genentech’s OCREVUS™ (Ocrelizumab) Biologics License Application. Monday, Jun 27, 2016

Ocrelizumab Granted “Breakthrough Therapy Designation” for Primary-Progressive MS by FDA. UPDATE: Priority Review Granted by Dec. 28, 2016