Choroby

Artykuły

Migrena i fibromyalgia często mylone ze stwardnieniem rozsianym


Migrena i fibromyalgia często mylone ze stwardnieniem rozsianym
  • Fałszywe rozpoznanie stwardnienia rozsianego dotyczy najczęściej chorych na migrenę lub fibromyalgię
  • Fałszywie pozytywne rozpoznania stawiane są nie tylko przez neurologów nie specjalizujących się w SM, ale także przez specjalistów

Jak pokazuje analiza amerykańskich rejestrów  chorych na stwardnienie rozsiane (SM),  na początku procesu stawiania diagnozy  choroba ta bywa mylona z migreną lub fibromyalgią. Wśród  110 chorych fałszywie  zdiagnozowanych na SM  (dane dostarczane były dobrowolnie przez ośrodki specjalizujące się w leczeniu SM)  23% okazało się chorować na migrenę , 15% na fibromyalgię , 12% cierpiało na niespecyficzne zespoły neurologiczne ze zmianami w rezonansie magnetycznym mózgu, 11% osób  na zespoły  psychosomatyczne z demielinizacją , a 6% na choroby nerwu wzrokowego. Wielu chorych  było przez kilka lat leczonych silnymi i nieobojętnymi przecież lekami na SM: interferonem, octanem glatirameru, natalizumabem, a kilka nawet dwoma lekami z tej grupy.
Nieprawidłowych rozpoznań dokonywali zarówno neurolodzy nie specjalizujący się w stwardnieniu rozsianym, jak i specjaliści.
Te wyniki potwierdzają poprzednio publikowane w 2012 dane na temat błędów w procesie diagnozy SM. Lekarze przyznają, że poinformowanie pacjenta o uprzednio źle postawionym rozpoznaniu jest dla nich trudniejsze, niż poinformowanie o rozpoznaniu SM. (Z punktu widzenia pacjenta rzecz chyba ma się wprost przeciwnie ?-przyp.red.)
Błędy są nieodłączną częścią każdej aktywności, także w medycynie – dobrze, że mówi się o tym otwarcie i analizuje ich przyczyny po to, aby zmniejszyć ich ryzyko w przyszłości.
Na podst. Migraine, Fibromyalgia Frequently Misdiagnosed as MS. Medscape Neurology News June 2016