Choroby

Artykuły

Uważność (MBCT) jako wspomagające leczenie depresji


Uważność  (MBCT)  jako wspomagające leczenie depresji

• Mindfullness (uważność) jest treningiem zaczerpniętym z buddyjskich medytacji i uznaną metodą terapeutyczną
• Terapia poznawcza oparta na treningu uważności może być skutecznym wspomagającym leczeniem opornej na leki depresji

Mindfullness – tłumaczone w języku polskim  jako „uważność” jest modnym od kilku lat trendem w terapii polegającym na nauce pełnej i świadomej obecności w danej chwili i miejscu oraz świadomości naszego ciała i ducha.  Uważność nie jest niczym nowym – to trening zaczerpnięty z buddyjskich medytacji, uczących świadomego doświadczania otaczającego nas świata.
Każdy z nas zapewne niejednokrotnie doświadczał już takich chwil, kiedy zatrzymujemy się w zgiełku codziennego dnia i świadomie przeżywamy daną sytuację, bez oceniania i  analizowania, ale za to ciekawością poznawania. Choć uważność jest modnym obecnie treningiem, według twórców kierunku i według buddyzmu – nie jest techniką – powinna być raczej stylem życia.
Okazuje się, że spośród wielu modnych obecnie, a nie akceptowanych przez towarzystwa psychologiczne i psychoterapeutyczne treningów (takich jak np. ustawienia rodzinne czy ….), treningi uważności są uznaną metodą terapeutyczną.  Mindfullness Based Congnitive Therapy (MBCT) – oparta na uważności terapia poznawcza   została zbadana i zmierzona w odniesieniu do osób z nawracająca depresją oraz atakami paniki.  Brytyjski Narodowy Instytut Badań Kilnicznych jako pierwszy zatwierdził MBCT jako skuteczną metodę zapobiegania depresji. Obecnie co trzeci brytyjski lekarz rodzinny kieruje każdego pacjenta z  problemami psychologicznymi czy przeciążonego stresem na kurs MBSR (redukcji stresu) lub MBCT (zapobiegania nawrotom depresji lub paniki).

Najnowsze badanie amerykańskich lekarzy wykazało, że MBCT jest skuteczniejszą metodą  pomocną w leczeniu opornej na leki depresji niż terapie oparte na ćwiczeniach fizycznych czy zmianie diety.  173 osoby z oporną na leki nawracającą depresją podzielono na dwie grupy, z których jedna korzystała z MBCT, a druga z ćwiczeń fizycznych, muzykoterapii i zmian dietetycznych. Uczestnicy każdej  grup brali udział w ponad 2 godzinnych  sesjach terapeutycznych tygodniowo oraz wykonywali zadaną „pracę domową”. Po ośmiu tygodniach dokonano powtórnej oceny nasilenia depresji w skali Hamiltona. Grupa poddana treningowi uważności miała wyniki lepsze niż grupa poddana innym alternatywnym technikom (choć i ta uzyskała poprawę w stosunku do stanu wyjściowego), choć wyniki te nie były statystycznie znamienne. Co ważniejsze jednak,  w badaniu obrazowym mózgu po terapii uważności  pojawiły się pozytywne zmiany w korze przedczołowej, podobne do tych, jakie uzyskuje się  u pacjentów z dobrymi wynikami leczenia farmakologicznego.

Na podst.
Mindfulness Beats Exercise, Healthy Diet in Resistant MDD. American Psychiatric Association (APA) 2015 Annual Meeting. SCI 2. Presented May 19, 2015.
Praktyka uważności dla początkujących”, Jon Kabat Zinn
Obrazek ze strony www.a-new-perspective.com