Choroby

Artykuły

Skuteczność wczesnego leczenia MIZS


Skuteczność wczesnego leczenia MIZS

• Wczesne leczenie MIZS według współczesnych zaleceń jest skuteczne u większości chorych dzieci.
• Po2 latach leczenia u większości chorych dzieci, które szybko rozpoczęły leczenie uzyskuje się niską aktywność choroby, a po 5 latach remisję.

Młodzieńcze Idiopatyczne Zapalenie Stawów (MIZS) jest grupą chorób, które objawiają się stanem zapalnym stawów trwającym ponad 6 tygodni u dziecka poniżej 16 roku życia. Diagnoza tej zwykle stawiana jest z opóźnieniem, dlatego tak ważne jest, aby nie tracić więcej czasu i od razu włączyć prawidłowe leczenie. Leczeniem tym powinien zajmować się reumatolog dziecięcy. Sterydy, często zalecane przez ortopedów czy pediatrów nie są podstawowym leczeniem większości postaci MIZS (poza układowym MIZS). Leczenie, które hamuje autoimmunologiczny proces niszczenia chrząstki to terapia Lekami Modyfikującymi Przebieg Choroby (LMPCh): syntetycznymi (metotreksat, sulfasalazyna, leflunomid) lub/i biologicznymi ( interferon, tocilizumab, adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab). Ponad to stosuje się niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) w celu opanowania stanu zapalnego i uśmierzania bólu.
Jak pokazuje kanadyjskie badanie z maja 2014 roku, większość dzieci chorych na MIZS, które zaczęły szybko leczenie według obecnych rekomendacji lekami modyfikującymi przebieg choroby (najdalej w ciągu 6 miesięcy od rozpoznania) ma szansę na remisję choroby po 2 latach leczenia. Badanie objęło ponad 1100 dzieci, u których rozpoznano MIZS w latach 2005-2010 i rozpoczęto leczenie. U 88% wdrożono NLPZ, u 55% syntetyczne LMPCh, a u prawie 10% leki biologiczne. Sterydy stsowane doustnie otrzymywało dzieci z postacią układową MIZS, a dostawowo większość dzieci w fazie ostrej z postacią skąpo stawową MIZS. W wyniku zdecydowanie prowadzonego leczenia aż 67% dzieci miało szansę przerwać leczenie przynajmniej raz w ciągu 5 lat leczenia. 40% dzieci z postacią skąpo stawową MIZS miało szansę na remisję choroby w ciągu 2 lat, a 20% na wzrost aktywności choroby i zajęcie większej liczby stawów. Mniejsze szanse na pozytywny przebieg miały dzieci z postacią wielostawową MIZS, zwłaszcza z obecnym czynnikiem RF w surowicy krwi. Z kolei dzieci z łuszczycowym MIZS miały lepsze wskaźniki remisji.
Trzeba jednak pamiętać , że MIZS jest chorobą nawracającą i uzyskanie remisji nie gwarantuje, że choroba kiedyś nie powróci. Opublikowane wyniki są jak dotąd największym prospektywnym badaniem oceniającym skuteczność prawidłowo prowadzonego leczenia MIZS.

Na podst.
The outcomes of juvenile idiopathic arthritis in children managed with contemporary treatments: results from the ReACCh-Out cohort . Ann Rheum Dis May 2014