Choroby

Artykuły

Charakterystyka chorych z astmą oskrzelową poszukujących wsparcia w samokontroli choroby w serwisie internetowym


Charakterystyka chorych z astmą oskrzelową poszukujących wsparcia w samokontroli choroby w serwisie internetowym
"Astma-Alergologia-Immunologia" Tom 21, nr.1, 2016 Joanna Lange, Krystyna Zdziechowska, Agnieszka Krauze