Choroby

Artykuły

Otwartość pacjentów z padaczką na poruszanie tematu seksualności


Otwartość pacjentów z padaczką na poruszanie tematu seksualności J.Jędrzejczak, K.Owczarek
XXVII Konferencja Polskiego Towarzystwa Epileptologii 13 maja 2016, Warszawa, sesja "Zaburzenia funkcji seksualnych u chorych na padaczkę"