Choroby

Artykuły

Biomarkery pomogą wyodrębnić grupę chorych na SM z predyspozycją do agresywnego przebiegu choroby


Biomarkery pomogą  wyodrębnić grupę chorych  na SM z predyspozycją do agresywnego przebiegu choroby

Wyodrębnienie grupy chorych z szybkim i ostrym przebiegiem stwardnienia rozsianego w krótkim czasie po diagnozie, pozwoliłoby zastosować u nich od razu bardziej intensywne leczenie. Być może białka w płynie mózgowo-rdzeniowym uwalniane podczas zapalnego uszkodzenia uszkodzenia centralnego układu nerwowego , staną się biomarkerem umożliwiającym odróżnienie tej grupy.

Na tegorocznej (2016)  konferencji Amerykańskiego Komitetu ds. Leczenia i Badań nad Stwardnieniem Rozsianym  (ACTRIMS) przedstawiono wyniki badań nad nowymi testami, które mają służyć rozpoznaniu pacjentów z wysokim ryzykiem szybko postępującej postaci stwardnienia rozsianego.
Skład pewnych białek pojawiających się w płynie mózgowo-rdzeniowym chorego koreluje dosyć wyraźnie ze stopniem i szybkością zmian degeneracyjnych w istocie szarej mózgu. Białka te związane są nie tylko z autoimmunologiczną agresją na własną mielinę, ale także ze stanem zapalnym, oraz odpowiedzią tkanki na produkty rozpadu mieliny, a także z białkami jakie pojawiają się w wyniku większej ekspresji pewnych genów.  W badaniu uzyskano inne wyniki dla grupy o wolnym postępie choroby (lub braku ekspresji) , a inne dla grupy o agresywnym procesie degeneracyjnym. Analiza stężenia tych białek być może pozwoli wypracować algorytm matematyczny, który stałby się biomarkerem zapowiadającym ostry przebieg choroby. Pozwoliłoby to być może zastosować inne, bardziej intensywne leczenie u tej grupy pacjentów.

Na podst. Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ACTRIMS) Forum 2016. Abstract LB1. Presented February 19, 2016.