Choroby

Artykuły

Schizofrenia rzadko rozpoznawana przed wybuchem psychozy


Schizofrenia rzadko rozpoznawana przed wybuchem psychozy

Wczesne objawy schizofrenii są często niezauważane zarówno przez pacjentów, jak i ich bliskich. Schizofrenia ujawnia się zwykle u ludzi młodych, w czasie,  kiedy często rozpoczynają samodzielne życie, opuszczają dom rodzinny w związku z  dalszą nauką czy rozpoczęciem pracy. Rozluźnienie kontaktów z bliskimi utrudnia zauważenie niepokojących zwiastunów choroby. Sygnałami ostrzegawczymi mogą być zmiany w zachowaniu młodego człowieka – nagłe wyobcowanie ze swojego środowiska i unikanie kontaktów z przyjaciółmi, zaburzenia postrzegania czy rozumienia pewnych sytuacji, postawa wielkościowa, dziwne wypowiedzi, czy gorsze codzienne funkcjonowanie. Brak krytycyzmu do swoich myśli i zachowań oraz postępujący charakter tych objawów mogą świadczyć o tym, że są to zwiastuny schizofrenii.

Badanie przeprowadzone w 2015 roku przez firmę Alkermes, wykazało, że 61% z grupy 300 opiekunów chorych przeoczyło (z różnych przyczyn) wczesne zmiany w zachowaniu podopiecznego, które mogły sugerować, że z młodym człowiekiem dzieje się coś niedobrego. W 85% przypadków pierwszy epizod psychotyczny miał miejsce przed spotkaniem chorego z psychiatrą. Jak widać schizofrenia bardzo rzadko bywa rozpoznawana przed wybuchem psychozy, jedynie na podstawie nasilających się objawów. Tymczasem rozpoznanie schizofrenii w tym wczesnym okresie umożliwiłoby wczesną interwencję – zarówno farmakologiczną, jak i psychoterapeutyczną i zmniejszyłoby ryzyko wybuchu psychozy, która  dewastuje życie chorego często w sposób nieodwracalny.

Przeczytaj też:
Czy wczesna interwencja u osób ze zwiastunami psychozy może zapobiec rozwojowi schizofrenii?

Zwiastuny schizofrenii

Na podst. Medscape Medical News > Psychiatry. Early Warning Signs of Schizophrenia Often Missed Pam Harrison, October 08, 2015