Choroby

Artykuły

Epidemiologia bólu stawów


Epidemiologia bólu stawów

Ból mięśniowo-szkieletowy, zwłaszcza pleców i stawów, jest najpowszechniej występującym rodzajem bólu Najczęściej ból spowodowany jest różnorodnymi rodzajami zmian zapalnych stawów. Pacjenci cierpiący na bóle stawów zwykle poszukują pomocy medycznej, a te dolegliwości bólowe stanowią jedną z głównych przyczyn niesprawności.

Zgodnie z danymi z badania National Health Interview Survey przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych szacuje się, że 52.5 miliona (22.7%) osób dorosłych zgłasza zdiagnozowane przez lekarza zapalenie stawów, a 22.7 miliona osób(9.8%) zgłaszazapalenie stawów i związane z nim ograniczenia aktywności. Szacuje się, że przed rokiem 2030 67 milionów – jeden na czterech dorosłych Amerykanów- będzie cierpiało na zdiagnozowane przez lekarza zapalenie stawów. Około 30 procent dorosłych zgłasza jakikolwiek ból stawów w ciągu ostatnich 30 dni, najczęściej ból stawów kolanowych. Badanie opinii publicznej Eurobarometr zlecone przez Komisję Europejską w 2007 roku wykazało, że 22 % respondentów zgłaszało dolegliwości mięśniowo-szkieletowe – częściej niż jakiekolwiek inne problemy zdrowotne.

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest najczęściej występującą formą zapalenia stawów, powodującą więcejniesprawnościw grupie osób w wieku podeszłym niż jakakolwiek inna choroba. Choroba obejmuje wszystkie stawy, jest wynikiem nieadaptacyjnych reakcji naprawczych powodujących patologiczne zmiany w wielu strukturach stawowych, a częstość jej występowania wzrasta wraz z wiekiem. Nie wszystkie osoby z chorobą widoczną w RTG odczuwają ból. Objawy choroby zwyrodnieniowej stawów występują u 10 do 15 % populacji na świecie, w tym u 27 milionów osób w Stanach Zjednoczonych i u 8,5 miliona w Wielkiej Brytanii. Dane z badania European Health Interview Surveys przeprowadzonego w siedmiu krajach EU wykazały znaczneróżnice w częstości występowania zdiagnozowanej przez lekarza choroby zwyrodnieniowej stawów – od 5 do 25 % (standaryzowane wiekiem 3 do 18%). Najczęściej zwyrodnienie występuje w stawach kolanowych, dłoni i biodrowych.

Ból krzyża może być wynikiem zmian zwyrodnieniowych w kręgosłupie, jakkolwiek etiologia bólów krzyża jest wieloczynnikowa i niekoniecznie musi wiązać się z zapaleniem stawów. Niejednorodna natura bólów krzyża znajduje także swoje odzwierciedlenie w zgłaszanej chorobowości w danym czasie, obejmującej zakres od 8 do 39 % populacji, a występowanie w ciągu życia waha się od 60 do 85 %. Wiele osób doświadczy jednego lub więcej epizodów bólu krzyża w ciągu swojego życia.

Dna moczanowa - zapalenie stawów będące wynikiem reakcji na kryształy, jest obecnie najpowszechniej występującą formą artropatii zapalnej. Charakteryzuje się ostrymi napadowymi bólami , które mogą przekształcić się w przewlekłe zapalenie stawów. Dna dotyka obecnie od 1 do 4 % osób z różnorodnych populacji na świecie, a w niektórych populacjach, np. u osób
pochodzenia maoryskiego, chorobowość jest wyższa (6 %). Reumatoidalne zapalenie stawów, najczęściej występującą formę autoimmunologicznego układowego zapalenia stawów charakteryzuje typowa symetryczna poliartroza z bólem stawów, obrzękami i znaczną sztywnością poranną. Reumatoidalne zapalenie stawów dotyczy obecnie mniej niż 1 % populacji na świecie.

 

1 2