Choroby

Artykuły

Pokolenie pochylonej głowy


Pokolenie pochylonej głowy

Odcinek szyjny kręgosłupa wzbudza zainteresowanie pacjentów w momencie rozpoznania dyskopatii lub zmian zwyrodnieniowych, które natychmiast stanowią wytłumaczenie odczuwanego bólu. Zanim to jednak nastąpi przez wiele lat przeciążamy odcinek szyjny kręgosłupa czynnościami dnia codziennego, które są wykonywane z pominięciem zasad ergonomii. Najczęściej wskazuje się na przeciążenia generowane przez nieprawidłowe pozycje podczas pracy przy komputerze. Profilaktyka oraz stosowanie zasady ergonomii w tym zakresie jest już pewnym standardem, zarówno w szkołach jak i w biurach, urzędach itp. Nikt jednak nie zwraca uwagi, na fakt przeciążającego ustawienia odcinka szyjnego podczas czytania książki czy spoglądania w smartfona. Uważa się , że przeciętny dorosły człowiek spędza od dwóch do czterech godzin dziennie z pochyloną głową, co daje około 700 do 1400 godzin rocznie przeciążeń, a u młodzieży  szkolnej nawet do 5000 godzin rocznie.

Zbadano, że obciążenie odcinka szyjnego dramatycznie wzrasta podczas zwiększania stopnia zgięcia odcinka szyjnego. W pozycji neutralnej obciążenie kręgosłupa wynosi 4,5-5,4 kg, podczas zgięcia 15 stopni wzrasta do 12,3kg, 30 stopni do 18,1 kg, 60 stopni to już obciążenie na poziomie 27,2 kg. Co więcej, jeśli dodatkowo współistnieje zniesienie lordozy w odcinku szyjnym kręgosłupa, poziom obciążeń jest jeszcze większy.

Małe dzieci już w przedszkolach dostają pierwsze tablety czy komputer,  w okresie szkolnym sprzęt komputerowy  staje się już podstawowym narzędziem. Istotne jest zatem zwiększanie świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i dbania o odcinek szyjny kręgosłupa już od wczesnych lat. Dodatkowym czynnikiem przeciążającym, którego znaczenie dość często się pomija, może być również  noszenie ciężkich plecaków, które wymusza wychylenie głowy do przodu oraz uniesienie barków w górę i do przodu, budując nieprawidłowy nawyk tzw. garbienie się. Nawyk ten może zostać pogłębionych u dziewcząt w okresie dojrzewania w związku ze zmianami zachodzącymi w ciele. U chłopców wskazuje się na takie czynniki jak gra na perkusji czy uprawianie sportów walki, które wymuszają specyficzne, obronne ustawienie głowy itp.

Znaczenie profilaktyki w zakresie przeciążeń narządu ruchu powinno być upowszechniane u coraz młodszych „przyszłych pacjentów”. Brak dbałości w budowaniu nawyku prawidłowych pozycji podczas czytania, pisania, pracy przy komputerze w okresie wczesnoszkolnym może skutkować w przyszłości przyspieszonym rozwojem zmian dyskopatycznych krążka międzykręgowego czy  zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa, a tym samym rozwojem dolegliwości bólowych.

Opracowała dr Elżbieta Skorupska, fizjoterapeuta

Grafika za zgodą www.tydziendlakregoslupa.pl