Choroby

Artykuły

Czy leczenie światłem jest skuteczne u pacjentów z niesezonową depresją?


Czy leczenie światłem jest skuteczne u pacjentów z niesezonową depresją?

Jak wynika z ostatnio opublikowanego badania, połączenie terapii światłem i leku przeciwdepresyjnego okazuje się być wysoce skuteczne w leczeniu także niesezonowej depresji.

Do tej pory oceniano skuteczność terapii światłem w depresji sezonowej. Wiadomo, że terapia światłem poprawia funkcjonowanie zegara biologicznego i przyczynia się do poprawy nastroju. Badanie kanadyjskich psychiatrów z Vancouver jest pierwszym prospektywnym badaniem, zaprojektowanym według zasad Good Clinical Practice, które ocenia wpływ fototerapii na objawy klinicznej depresji niesezonowej. W badaniu wzięło udział 120 pacjentów z niesezonową „dużą” depresją , których objawy depresyjne wynosiły przynajmniej 20 pkt. w skali Hamiltona. Podzielono ich na cztery grupy; pierwsza  z nich otrzymywała naświetlanie lampą przeciwdepresyjną codziennie przez 30 min. zaraz po przebudzeniu, druga (jako grupa placebo do poprzedniej) 30 min ekspozycji na zmodyfikowane urządzenie wydające cichy dźwięk zamiast światła; dwie kolejne grupy różniły się tym, że pacjentom dołączono lek przeciwdepresyjny (różne wersje handlowe fluoksetyny  20 mg dziennie). 

Po 8 tygodniach leczenia, największą poprawę uzyskała grupa chorych otrzymujących fluoksetynę i fototerapię, ale – co ciekawe – wyniki grupy, która otrzymała tylko naświetlania okazały się lepsze niż grupy otrzymującej standardową dawkę leku przeciwdepresyjnego.

- To bardzo ciekawa praca – komentuje Profesor Łukasz Święcicki, ordynator oddziału chorób Afektywnych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie -  Niemal identyczne badanie przeprowadziliśmy ostatnio w F7 i jesteśmy obecnie na etapie przyjmowania pracy do druku. My także ocenialiśmy skuteczność fototerapii u osób z depresją niesezonową. Także wykorzystaliśmy jako placebo nieaktywny jonizator powietrza (czy też generator jonów). Autorzy stwierdzili, że fototerapia w monorterapii jest skuteczniejsza niż fluoksetyna, a stosowania razem z fluoksetyną jeszcze skuteczniejsza - na poziomie 75% dobrych reakcji na leczenie. To bardzo dobry wynik. My nie uzyskaliśmy tak dobrego - stosowaliśmy fototerapię jako terapią łączona z dotychczasowymi lekami. U pacjentów z dołączoną fototerapią wynik leczenie był lepszy niż w przypadku dołączenia placebo, ale różnica nie była istotna statystycznie. Różnicę istotną uzyskaliśmy jedynie dla pacjentów z największym nasileniem depresji. Wydaje sie, że fototerapia ma niewykorzystany potencjał także w leczeniu depresji niesezonowej.

Na podst.  Efficacy of Bright Light Treatment, Fluoxetine, and the Combination in Patients With Nonseasonal Major Depressive DisorderA Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry Nov 2015