Choroby

Artykuły

Czy komputerowa analiza treści wypowiedzi może przewidzieć psychozę?


Czy komputerowa analiza treści wypowiedzi może przewidzieć psychozę?

W ostatnich dekadach specjalistyczne programy komputerowe służą marketingowi do oceny zachowań konsumentów, pracodawcom do oceny i przewidywania zachowań rekrutowanego pracownika. Czy mogą służyć także do przewidywania lub diagnozy choroby psychicznej ? Byłoby to niezwykle pomocne, jak wiadomo bowiem,  jednym z największych wyzwań w psychiatrii jest brak obiektywnych metod przewidywania, czy nawet rozpoznania  choroby psychicznej. Rozwój neurobiologii pozwolił co prawda poczynić pewne postępy w tej dziedzinie i lekarze mogą stwierdzić w badaniu rezonansu funkcjonalnego zmiany metabolizmu (czyli aktywności)  w pewnych obszarach mózgu, a osłabienie w innych. Jednak przełomem byłoby posiadanie narzędzia, które  wyciągnęłoby wnioski z zachowania diagnozowanej osoby.

Próby takiej podjęli się  programiści i lekarze na Uniwersytecie Columbia w Stanach Zjednoczonych, opracowując algorytm do  komputerowej analizy tzw. „swobodnej wypowiedzi”, który dokonuje oceny koherencji semantycznej wypowiedzi czyli, mówiąc prościej, zwartości  treści. Autorzy metody twierdzą, że u 34 przebadanych osób, które w momencie badania nie miały objawów psychozy, lecz poszukiwały porady psychiatry, dzięki swojej metodzie mogli  ze 100% czułością przewidzieć późniejsze wystąpienie psychozy.  

Po nagraniu godzinnej swobodnej wypowiedzi badanego, była ona poddawana analizie komputerowej. Wytypowano 5 osób, u których przewidywano wystąpienie psychozy. Uczestniczący w badaniu byli obserwowani  przez okres 1,5 – 2,5 lat i regularnie badani psychiatrycznie.  Psychoza wystąpiła u 5 wytypowanych osób – i tylko u nich.

Niezmiernie ciekawy wynik wymaga z pewnością potwierdzenia metody na większej grupie pacjentów, a  wtedy  być może metoda ta stanie się kiedyś ważnym narzędziem pomocnym dla psychiatrów.

Choć rzadko zdarza nam się mówić samemu przez godzinę – jak widać trzeba uważać co ślina na język przyniesie….

Na podst.  Automated analysis of free speech predicts psychosis onset in high-risk youths. NPJ -Schizophrenia 1, Article number: 15030 (2015).   August 2015.
Obrazek – z artykułu on-line