Choroby

Artykuły

Wysiłkowe ćwiczenia fizyczne związane są z mniejszą aktywnością SM u chorych dzieci


Wysiłkowe ćwiczenia fizyczne związane są z mniejszą aktywnością SM u chorych dzieci

Opublikowane w sierpniu tego roku  wyniki obserwacji  110 dzieci chorych na różne schorzenia  demielinizujące, wskazują , że  utrzymanie dobrej aktywności fizycznej u dzieci chorych na stwardnienie rozsiane (SM) zmniejsza aktywność choroby.
U dzieci chorych na SM, które były aktywne fizycznie obserwowano mniejsze ubytki mieliny w badaniach obrazowych mózgowia oraz niższą częstotliwość  nawrotów choroby. Wydaje się również , że nie chodzi  o całkowity czas poświęcony na aktywność fizyczną, ale raczej o natężenie wysiłku.

Nieznany jest mechanizm tej zależności i z pewnością  potrzeba więcej obserwacji, zanim powstaną medyczne rekomendacje do ćwiczeń wysiłkowych .  Jednakże pozytywny wpływ aktywności fizycznej na samopoczucie dziecka jest już wystarczającą zachętą, aby motywować  je do ćwiczeń rehabilitacyjnych, nawet tych bardziej wymagających.

Na podst.  Neurology. Published online August 12, 2015. Lower physical activity is associated with higher disease burden in pediatric multiple sclerosis.