Choroby

Artykuły

Ocena wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród osób cierpiących z powodu bólu przewlekłego


Ocena wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród osób cierpiących z powodu bólu przewlekłego
"Ból" 1/2015 Autorzy: Dr n. med Magdalena Kocot-Kępska, Prof. dr hab. med. Jan Dobrogowski, lek.med. Krystyna Zdziechowska, mgr. Izabela Czyżak