Choroby

Artykuły

Szczepienie dzieci z padaczką


Szczepienie dzieci z padaczką

Szczepienia przyczyniły się do zmniejszenia zapadalności na wiele chorób zakaźnych, a przede wszystkim znacznie zmniejszyły liczbę poważnych powikłań wywołanych przez te choroby. Szacuje się, że dzięki wprowadzeniu przez WHO programu szczepień masowych rocznie umiera o 3–4 miliony dzieci mniej, a około 1 miliona dzieci unika powikłań po chorobach zakaźnych i trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Kalendarz szczepień bywa modyfikowany w przypadku dzieci z chorobami układu nerwowego, co ściśle opisują rekomendacje WHO i krajowych towarzystw naukowych. Szczepienia przeciwwskazane są u dzieci z postępującymi chorobami neurologicznymi i chorobami metabolicznymi z uszkodzeniem układu nerwowego.

Wiele zespołów padaczkowych (zespól Westa, Dravet) rozpoznawanych jest w okresie pierwszego roku życia, czyli w czasie intensywnych rutynowych szczepień. Wielu rodziców niesłusznie wiąże początek choroby ze szczepieniem. Badania i obserwacje nie wykazały, aby szczepienia mogły być przyczyną rozwoju padaczki lub zespołów padaczkowych.

U dzieci z rozpoznaną padaczką nie stwierdzono także większego ryzyka powikłań poszczepiennych. Nie ma więc powodu, aby dzieci te pozbawiać korzyści płynących ze szczepienia przeciw groźnym chorobom zakaźnym. U dzieci z rozpoznaną padaczką można przeprowadzać praktycznie wszystkie szczepienia przewidziane w kalendarzu szczepień, o ile padaczka nie ma charakteru encefalopatii padaczkowej lub schorzenia postępującego. We wszystkich pozostałych sytuacjach zaleca się, aby nie odraczać szczepień u dzieci chorych na padaczkę.

Szczepienie przeciw krztuścowi (Di-Per-Te - jako obarczone ryzkiem poszczepiennej gorączki i drgawek gorączkowych - obwarowane jest wymogiem co najmniej 12 miesięcy leczenia bez napadów. Zaleca się wówczas stosowanie szczepionki acellularnej, która daje mniej działań ubocznych przy podobnej skuteczności, co szczepionka pięcioskładnikowa. U dzieci z genem SCN1A w okresie podwyższonej temperatury ciała po szczepieniu (a nawet profilaktycznie przed szczepieniem) zaleca się wprowadzić małe dawki leków przeciwgorączkowych (paracetamol) i przeciwdrgawkowych (beznozdwuazepiny).

Rekomendacje lekarskie wskazują, że nie ma potrzeby zmiany dawkowania leków przeciwpadaczkowych w związku ze szczepieniem.

Na podstawie:
Epilepsy and vaccinations: Italian guidelines. Epilepsia, 2013; 54 (supl 7): 13–22