Choroby

Artykuły

Psychiatria środowiskowa - między romantyzmem a pozytywizmem


Psychiatria środowiskowa - między romantyzmem a pozytywizmem

Za zgodą redaktora naczelnego „Psychiatrii” dr n. med. Sławomira Murawca publikujemy w całości artykuł poglądowy prof. Katarzyny Prot-Klinger pt. "Psychiatria środowiskowa między romantyzmem a pozytywizmem" . Autorka niniejszej pracy próbuje zmierzyć się z pytaniem: jaka ma być współczesna psychiatria środowiskowa? Próbuje omówić podstawowe kwestie, w których prześwituje w tle dyskusja podstawowa: czym jest choroba psychiczna; czy jest trwałą zmianą mózgu z wszystkimi tego społecznymi konsekwencjami; czy sposobem w jaki określamy „innych”; czy należy budować system opieki „na całe życie” czy tylko na wypadek kryzysu; czy problemy związane z „chorobą psychiczną” mieszczą się w obszarze system medyczny/pomoc społeczna czy raczej w obszarze praw człowieka; czy jest możliwa integracja tych, wydawałoby się, sprzecznych postaw? Te podstawowe problemy psychiatrii środowiskowej omówione są w obszarze — diagnoza, leczenie, stosowanie przymusu leczenia, mieszkanie, praca, organizacje pacjentów. Aktualnymwyzwaniem psychiatrii środowiskowej staje się nie de instytucjonalizacja , ale całkowita zmiana widzenia „chorego psychicznie”.

Na podst. Psychiatria 2013; 10, 3–4: 55–62