Choroby

Artykuły

Badaj oczy u dziecka z zapaleniem stawów


Badaj oczy u dziecka z zapaleniem stawów

Zapalenie naczyniówki oka jest częste u dzieci cierpiących na schorzenia reumatyczne, w tym Młodzieńcze Idiopatyczne Zapalenie Stawów (MIZS) . Z nieznanych przyczyn zapalenie błony naczyniowej u dzieci rzadko jest bolesne i rzadko powoduje przekrwienie oka, dlatego nazywane bywa „zimnym zapaleniem”. U małych dzieci , które nie potrafią powiedzieć, że gorzej widzą - może zostać niezauważone. Ważne zatem, aby rodzice obserwowali uważnie małe dzieci pod kątem zaburzeń widzenia : czy nie zmienił się sposób patrzenia, oglądania przedmiotów, czy dziecko nie przysuwa się blisko do telewizora i nie rysuje „nosem po kartce”… Rutynowa wizyta u okulisty z badaniem oka w lampie szczelinowej powinna mieć miejsce co 3 miesiące w okresie ostrym choroby i co 6-12 miesięcy w okresie remisji.

Nieleczone zapalenie błony naczyniowej może doprowadzić do osłabienia lub całkowitej utraty wzroku. Do lat 50-tych ponad 40% dzieci z rozpoznanym zapaleniem naczyniówki nie odzyskiwało wzroku w chorym oku. Od czasu wprowadzenia do leczenia kropli sterydowych oraz leków modyfikujących przebieg choroby (takich jak metotreksat i sulfalazyna) skuteczność leczenia rozpoznanego zapalenia naczyniówki – gwałtownie wzrosła.

Nadal jednak częste są wśród dzieci z MIZS przypadki zaćmy, jaskry czy zmniejszonego ci śnienia w gałce ocznej, jako późne komplikacje przebiegającego długo i niezauważenie procesu zapalnego. Zapalenie naczyniówki może się tlić latami, nawet po osiągnięciu dojrzałości przez chore dziecko bez przekonujących objawów choroby. Decyzja czy kontynuować leczenie – niepozbawione działań niepożądanych - jest w tym przypadku trudna zarówno dla rodziców, jak i lekarza.

Na podst.
Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - Poradnik dla rodziców
Kids With Arthritis http://www.ccaa.org.uk/index.php?id=13