Choroby

Artykuły

Reumatyzm Ma Młodą Twarz


Reumatyzm Ma Młodą Twarz

„Reumatyzm Ma Młodą Twarz” to kampania edukacyjna Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”, która ruszyła 12 października w Światowym Dniu Reumatyzmu. Patronat nad kampanią objęli prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz - konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, wspierają ją także wojewódzki konsultant w dziedzinie reumatologii prof. nadzw. dr hab. Marzena Olesińska oraz lekarze specjaliści i psycholog. W tym samym czasie Europejska Liga Przeciwreumatyczna (The European League Against Rheumatism) organizuje w Tallinnie po raz pierwszy Szczyt Młodych z Chorobami Reumatycznymi pod hasłem: Młodzi chorzy reumatycznie wyzwaniem dla Europy.

Pod nazwą "reumatyzm" najczęściej rozumie się chorobę zwyrodnieniową stawów dotykającą ludzi starszych. Tymczasem to niemedyczne, popularne określenie kryje blisko 200 schorzeń nie tylko stawów, ale także całego narządu ruchu. Na choroby reumatyczne cierpi co 4 Polak – ogólną liczbę chorych szacuje się na około 10 milionów. Takie choroby jak Reumatoidalne Zapalenie Stawów (RZS), Młodzieńcze Idiopatyczne Zapalenie Stawów (MIZS) czy Toczeń atakują podstępnie głównie osoby młode, a szczyt zachorowań przypada pomiędzy 20. a 45. rokiem życia. Są to schorzenia nieuleczalne, z którymi trzeba walczyć ograniczając fazę aktywną choroby, doprowadzając do długich okresów remisji, tak, aby zachować sprawność i dobrą jakość życia chorego na lata późniejsze. Potrzebna jest nie tylko wczesna diagnoza i szybki dostęp do nowoczesnego leczenia, ale także wsparcie psychologiczne i poradnictwo zawodowe dla młodzieży i młodych dorosłych.

- Choroby reumatyczne są często niewidzialne. Nie wyglądam na osobę chorą, co nie znaczy, że nie walczę codziennie z ograniczeniami, wynikającymi z życia z toczniem. Poprzez kampanię chcemy nie tylko zwrócić uwagę społeczeństwa na wyniszczające organizm schorzenia, które znacząco obniżają jakość życia młodych ludzi, ale także uczulić na potrzebę wczesnego diagnozowania i wsparcia psychologicznego chorych reumatycznie – mówi Marta Kotarba-Kańczugowska, pomysłodawczyni i jedna z bohaterek kampanii Reumatyzm Ma Młodą Twarz.

W ramach kampanii rusza specjalna strona www.reumatyzmmamlodatwarz.pl – praktyczne kompendium wiedzy nt. chorób reumatycznych oraz profil na Facebook.com/Reumatyzm Ma Młodą Twarz. Organizatorzy planują cykl warsztatów z psychologami i dietetykami dla osób dotkniętych chorobą oraz ich rodzin.

Na podst.
e-reumatologia.pl 9.10.14
Materiały od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem”