Choroby

Artykuły

Stwardnienie rozsiane: Wszystkie leki pierwszej linii tak długo, jak długo są skuteczne!


Stwardnienie rozsiane: Wszystkie leki pierwszej linii tak długo, jak długo są skuteczne!

Jeszcze do końca sierpnia tego roku chorzy mogli otrzymywać refundowane leczenie lekami I linii leczenia jedynie przez okres 5 lat. Od września 2014 resort zdrowia zniósł ten limit, pacjenci mogą być leczeni wszystkimi lekami dostępnymi w ramach leczenia I linią (lekami tzw. I rzutu): interferonem beta-1b (Extavia, Betaferon), interferonem beta-1a (Rebif, Avonex) oraz octanem glatirameru tak długo, jak długo odpowiadają na leczenie.

Kryteria włączenia do programu lekowego SM

Leczenie immunomodulujące jest obecnie najbardziej nowoczesnym leczeniem stosowanym w postaci rzutowo-remisyjnej stwardnienia rozsianego. Przez wiele lat Polska pozostawała jednym z dwu krajów w Europie, gdzie dostęp do tego leczenia był skutecznie limitowany przepisami refundacyjnymi. Po wielu latach starań polskich organizacji pacjentów i środowisk lekarskich oraz producentów farmaceutycznych, ten absurdalny i nieetyczny limit wreszcie został zniesiony.

Weryfikację efektów leczenia przeprowadza się corocznie. W przypadku stwierdzenia braku skuteczności tych leków, pacjent może rozpocząć leczenie II linią (lekami tzw. drugiego rzutu): fingolimodem (Gilenya) lub natalizumabem (Tysabri).

Kryteria leczenia II linii w SM

Leki te nadal limitowane są refundacją do 5 lat stosowania, nawet jeśli przynoszą efekt terapeutyczny. Z pewnością walka o nie będzie trwać nadal.

Na podst.
Informacje ze strony Ministerstwa Zdrowia