Choroby

Artykuły

Schizofrenia to nie jedna choroba?


Schizofrenia to nie jedna choroba?

Najnowsze badania sugerują ,że schizofrenia to kilka oddzielnych schorzeń spowodowanych przez mutacje w różnych genach, o podobnym obrazie objawów klinicznych. To odkrycie może tłumaczyć dlaczego w leczeniu schizofrenii jedne leki są bardziej skuteczne, niż inne u danego indywidualnego pacjenta, a ich właściwy dobór często musi być dokonywany jest przez lekarza metodą prób i błędów. Amerykańscy badacze przeanalizowali genomy 4200 chorych na schizofrenię i 3800 zdrowych osób. Wyodrębniono np. grupę genów, których wspólne uaktywnienie w 95% łączy się z występowaniem halucynacji i omamów, a także grupę innych genów, których uaktywnienie wiąże się w 100% z zaburzeniami zachowania i mowy („sałata słowna”) typowymi dla obrazu schizofrenii.

Oczywiście nadal nie wiemy jakie czynniki środowiskowe (lub inne) uaktywniają te geny i dlaczego, jednak badania te mają duże znaczenie - być może okaże się , że dane leki lepiej działają na dany „rodzaj” schizofrenii, a inne na inny. Być może będzie można kiedyś wprowadzić celowaną terapię genową tego schorzenia…(przyp.red)

Na podst.
Uncovering the Hidden Risk Architecture of the Schizophrenias: Confirmation in Three Independent Genome-Wide Association Studies . Javier Arnedo, M.S.; Dragan M. Svrakic, M.D., Ph.D.; Coral del Val, Ph.D.; Rocío Romero-Zaliz, Ph.D.; Helena Hernández-Cuervo, M.D.; Molecular Genetics of Schizophrenia Consortium; Ayman H. Fanous, M.D.; Michele T. Pato, M.D.; Carlos N. Pato, M.D., Ph.D.; Gabriel A. de Erausquin, M.D., Ph.D.; C. Robert Cloninger, M.D., Ph.D.; Igor Zwir, Ph.D. Am J Psychiatry 2014