Choroby

Artykuły

Czy wieloletnia terapia hormonem wzrostu jest bezpieczna?


Czy wieloletnia  terapia hormonem wzrostu jest bezpieczna?

Niedobór hormonu wzrostu leczony był już od lat 60-tych uzupełnianiem z pomocą podawanych zewnętrznych preparatów hormonu wzrostu (Gh). Początkowo stosowano leki uzyskiwane z przysadek zwierząt. Po odkryciu przypadku choroby Creutzfeldt–Jakob’a („choroba szalonych krów”) u osoby leczonej hormonem wzrostu, nastąpił zwrot w kierunku wchodzących na rynek preparatów syntetycznego ludzkiego hormonu wzrostu, uzyskiwanego metodami inżynierii genetycznej. Obecnie w drugiej dekadzie XXI wieku lekarze dysponują ponad 50letnią bazą informacji na temat osób leczonych Gh i mogą ocenić z dłuższej perspektywy bezpieczeństwo tej niezwykle pomocnej terapii.

Osoby z niedoborem hormonu wzrostu, które muszą mieć podawany Gh poza okres młodzieńczy także w wieku dorosłym ( aby zapobiec rozwojowi zespołu metabolicznego) są teoretycznie obarczone największym ryzykiem związanym z wieloletnim podawaniem Gh. Do takich zagrożeń zalicza się (na podstawie możliwych działań ubocznych tego leku) zwiększone ryzyko udaru i chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycę, rozwój lub nawrót choroby rozrostowej.

Na podstawie meta analizy dostępnych badań spełniających warunki wiarygodności, obliczono, że wieloletnia terapia hormonem wzrostu nie zwiększa ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, zwłaszcza u mężczyzn. Brak wpływu długoterminowej terapii Gh na częstość występowania udaru mózgu nie był tak ewidentny, ze względu na dużą ilość opracowań dotyczących leczenia osób z nowotworem przysadki lub po radioterapii nowotworów czaszkowo-gardłowych, a zatem schorzeń, które same zwiększają ryzyko udaru. Jednak obliczono, że stosowanie Gh u tych chorych nie zwiększało ryzyka nawrotu choroby nowotworowej. Brak było dostatecznych danych, by ocenić wpływ wieloletniej terapii Gh na ryzyko rozwoju cukrzycy. Ogólnie wydaje się ,że wieloletnia terapia Gh przynosi więcej korzyści, niż niesie niebezpieczeństw, pod warunkiem monitorowania osoby leczonej i indywidualnego podejścia do każdego pacjenta.

Przeczytaj też: Niedobór hormonu wzrostu u dorosłych

Na podst.
Efficacy and Safety of Growth Hormone Treatment in Adults With Growth Hormone Deficiency. A Systematic Review of Studies on Morbidity. Christa C. van Bunderen, Nadège C. van Varsseveld, Eva Marie Erfurth, Johannes C.F. Ket, Madeleine L. Drent. Clin Endocrinol. 2014;81(1):1-14.