Choroby

Artykuły

Pomogło? Wystarczy


Pomogło? Wystarczy

Jak podaje raport "Leczenie biologiczne w chorobach reumatycznych w Polsce" autorstwa dr Marcina Stajszczyka, przewodniczącego Komisji ds.Polityki Zdrowotnej i Programów Terapeutycznych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, wytyczne programu lekowego dla chorób reumatycznych są w wielu punktach niezgodne z międzynarodowymi rekomendacjami towarzystw naukowych, krajowymi wytycznymi konsultanta krajowego ds. reumatologii (opublikowanymi w 2013) czy nawet zarejestrowanymi przez producenta wskazaniami do stosowania danych leków ( charakterystyka produktu). Polski program lekowy uniemożliwia lekarzowi indywidualne podejście do pacjenta z chorobą reumatyczną.

Po pierwsze, pacjent, aby mógł pozostać na leczeniu biologicznym musi „poprawiać się” w określonym tempie – inaczej zostaje wyłączony z programu. Brakuje zatem zrozumienia dla indywidualnego przebiegu choroby. Po drugie, lekarz ma do wyboru tylko te leki, które zostaną wpisane do programu lekowego, a nie wszystkie zarejestrowane w Polsce i posiadające odpowiednie wskazania. Wreszcie, jednym z najbardziej wątpliwych etycznie i nieuzasadnionych naukowo punktów programu lekowego jest wymóg zakończenia leczenia biologicznego RZS i MIZS , w przypadku jego… skuteczności: jeśli udaje się utrzymywać niską aktywność choroby przez 6 miesięcy – leczenie powinno być przerwane. Dopiero kolejny wzrost aktywności choroby pozwala na ponowne włączenie do programu lekowego.

Taki tryb leczenia jest szczególnie niekorzystny dla dzieci Z MIZS – organizm w okresie wzrostu wymaga stabilizacji choroby na niskim poziomie aktywności, a nie doprowadzania do okresowych pogorszeń.

Przed międzynarodowymi towarzystwami reumatologicznymi, EULAR i ASAS, stoi odpowiedzialne zadanie opracowania wytycznych kiedy i jak redukować dawki leków biologicznych u pacjentów z wieloletnią remisją i kiedy kończyć leczenie biologiczne. Rekomendacje te powstaną na podstawie badań naukowych ostatnich lat. Jednak podmioty odpowiedzialne za opracowanie polskiego programu lekowego uporały się z tą ważną kwestią szybko i skutecznie: pomogło? wystarczy!

Na podst.
„Raport. Leczenie biologiczne w chorobach reumatycznych w Polsce ”Marcin Stajszczyk. Listopad 2013