Choroby

Artykuły

Kieliszek wina dziennie zmniejsza ryzyko SM?


Kieliszek wina dziennie zmniejsza ryzyko SM?

Dwa niezależne badania zdają się potwierdzać fakt, ze alkohol już w małych dawkach wykazuje działanie przeciwzapalne, które może mieć znaczenie przy przebiegu klinicznym lub ujawnieniu się stwardnienia rozsianego (SM). Obydwa badania - EIMS:Epidemiological Investigation of Multiple Sclerosis (2506 pacjentow) oraz GEMS: Genes and Environment in Multiple Sclerosis ( 11 120 pacjentów) mają na celu poznanie czynników, mogących mieć wpływ na zachorowanie lub/i przebieg SM. Palenie papierosów było pierwszym wyodrębnionym czynnikiem ryzyka rozwoju SM. Kolejnym jest stwierdzenie zależnego od dawki ochronnego wpływu alkoholu. Ryzyko rozwoju SM było mniejsze u osób pijących alkohol w małych ilościach (50 g/tydzień dla kobiet i 100 g/tydzień dla mężczyzn) w porównaniu do grupy abstynentów. Ryzyko to ulegało dalszemu obniżeniu wraz z rosnącą dawką spożywanego alkoholu: u kobiet pijących ponad 112 g/ tydz. oraz mężczyzn pijących ponad 168 g/tydz., było o 50% niższe niż w grupie abstynentów.

Oczywiście autorzy badania nie zachęcają osób chorych na SM lub osób z większym ryzykiem SM do picia większych ilości alkoholu, z oczywistych i znanych powodów zdrowotnych i społecznych ( ryzyko uzależnienia, miokardiopatii poalkoholowej, marskości wątroby, ostrego zapalenia trzustki, poalkoholowych zmian w mózgu i obwodowym układzie nerwowym oraz in.). Jednakże umiarkowane spożycie alkoholu (1 kieliszek wina dziennie) nie powinno być przeciwwskazane u chorych na SM, zwłaszcza tych, którzy nie potrafią rzucić papierosów.

Autorzy badania wskazują także, że przeciwzapalne działanie alkoholu (w rozsądnych dawkach) jest uznanym czynnikiem ochronnym w chorobach serca, a być może także w innych – niż SM - chorobach z autoagresji jak reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Hashimoto, czy toczeń układowy (SLE).

Alcohol as a Modifiable Lifestyle Factor Affecting Multiple Sclerosis Risk. A.K. Hedström,J.Hillert, ; T. Olsson, L. Alfredsson. JAMA Neurol. Published online January 06, 2014