Choroby

Artykuły

Naszym celem jest remisja


Naszym celem jest remisja

Remisja choroby, czyli zatrzymanie procesu niszczenia tkanek okołostawowych to główny cel leczenia MIZS. W ostatnich kilkunastu latach wprowadzono nowoczesne leczenie (metotreksat, leki biologiczne , sterydy podawane we wstrzyknięciach do stawu ), które w sposób znaczący poprawiło rokowanie dzieci chorych na MIZS.

Rokowanie w MIZS jest odmienne w każdej postaci tej choroby. Szanse na remisję :

  • W postaci skąpostawowej wynoszą około 50%
  • W postaci wielostawowej 25%-30%
  • W postaci uogólnionej 25%-30%
Za złe czynniki prognostyczne uważa się:
  • Wczesne zajęcie stawów biodrowych i kręgosłupa szyjnego
  • Zajęcie stawów symetrycznie po dwu stronach ciała
  • Utrzymujące się długotrwale podwyższone wskaźniki ostrego zapalenia
  • Zmiany radiologiczne w stawie (nadżerki, zwężenie szpary stawowej).

MIZS niezwykle rzadko jest przyczyną śmierci dziecka. Około połowa dzieci z MIZS uzyskuje remisję choroby przy szybkim wdrożeniu prawidłowego leczenia. Choć u części z nich w ciągu kolejnych pięciu lat następuje nawrót choroby to jednak większość z sukcesem kończy szkołę, prowadzi samodzielne życie i zakłada własne rodziny. Od kilku trwają obserwacje nad rokowaniem u dzieci leczonych lekami biologicznymi.

Na podst.
• Juvenile Idiopathic Arthritis Clinical Presentation. Author: David D Sherry, MD; Chief Editor: Lawrence K Jung, MD.Medscape Oct 2013
Zdjęcie dzięki uprzejmości Szpitala Dziecięcego im. Św.Ludwika w Krakowie