Choroby

Artykuły

Jak rozpoznaje się MIZS?


Jak rozpoznaje się MIZS?

Młodzieńcze Idiopatyczne Zapalenie Stawów to nazwa obejmująca reumatyczne choroby stawów, których objawy utrzymują się przez co najmniej 6 tygodni u dzieci poniżej 16 roku życia. Nie ma jednego badania – laboratoryjnego lub obrazowego - które potwierdziło by rozpoznanie MIZS. Rozpoznanie stawia się na podstawie objawów utrzymującego się zapalenia stawu/stawów oraz wykluczenia innych chorób z tzw. listy wykluczeń : przede wszystkim zapaleń stawów na tle bakteryjnym, alergicznym, toksycznym, artropatii w przebiegu chorób metabolicznych, nowotworów stawów, lub rozwojowych wad wrodzonych i in.

Jak zwykle w procesie stawiania diagnozy niezwykle ważne jest dokładne zbadanie dziecka i wywiad – relacja samego dziecka i rodziców. Obserwacja zachowania dziecka podczas wizyty u lekarza jest niewystarczająca. Dlatego lekarz będzie pytał rodziców, zwłaszcza w przypadku dzieci małych, które same jeszcze nie mogą się wypowiedzieć :

  • Czy dziecko rano płacze przy ubieraniu ?
  • Czy dziwnie chwyta przedmioty oszczędzając bolesny staw lub dziwnie porusza się „sposobem”?
  • Czy dziecko czasami utyka? Czy chętnie biega i jest aktywne fizycznie?
  • Czy zdarzają się skoki temperatury – nawet dwa w ciągu dnia?
  • Czy w ostatnim czasie występowała dziwna wysypka na tułowiu lub kończynach ?
  • Czy pojawiały się ostatnio jakieś inne zmiany skórne?
  • Czy dziecko nie sprawia wrażenia że gorzej widzi? Np. ogląda telewizję z bardzo bliska?

Głównym badaniem diagnostycznym jest USG oraz MRI (rezonans magnetyczny), który jest najbardziej czułym badaniem, ale drogim i wymagającym narkozy u małego dziecka. Badania te pokazują proces chorobowy w stawie, ścięgnach i okolicznych tkankach.

Badania laboratoryjne są bardzo ważne, ale mniej przydatne w procesie diagnozy, ponieważ czynniki reumatoidalne RF oraz przeciwciała przeciwjądrowe ANA, czy tez markery stanu zapalnego (OB, CPR, ESR) nie są specyficzne dla MIZS tzn. występują też w wielu innych chorobach np. RZS czy toczniu. Oznaczenia te, podobnie jak morfologia krwi służą raczej do monitorowania aktywności choroby i leczenia.

Za początek choroby uznaje się pierwsze 6 miesięcy jej objawów.

Opracował Dr n. med. Zbigniew Żuber
Zdjęcie dzięki uprzejmości Szpitala Dziecięcego im. Św.Ludwika w Krakowie