Choroby

Artykuły

Termoplastyka oskrzeli - czy widać efekty zabiegu po 5 latach?


Termoplastyka oskrzeli  - czy widać efekty zabiegu po 5 latach?

U zdrowego człowieka mięśniówka w drogach oddechowych stanowi zaledwie 4-5% wszystkich warstw ściany oskrzeli. W przebiegu ciężkiej astmy opornej na leczenie (które stanowią około 5% wszystkich przypadków astmy) dochodzi do przebudowy drzewa oskrzelowego poprzez przerost warstwy mięśni gładkich. Powoduje to trwałe zwężenie światła oskrzeli, skutkujące nieomal ich zamknięciem przy każdym czynniku wyzwalającym skurcz.

Urządzenie do termoplastyki oskrzeli zostało zarejestrowane w USA w 2010 roku, a w 2012 roku w Europie jako Alair® System. Jego działanie oparte jest na zjawisku diatermii czyli miejscowym podgrzewaniu tkanek przez fale radiowe.

Dla przypomnienia: termoplastyka oskrzeli to zabieg polegający na zniszczeniu wysoką temperaturą przerośniętej mięśniówki oskrzeli. Do oskrzelików (poziom trzeciego podziału oskrzeli) wprowadzane jest urządzenie, które podgrzewa otaczające tkanki do wysokiej temperatury przez 10 sek. Podczas jednego zabiegu niszczone są kolejne odcinki przerośniętej mięśniówki oskrzeli w danym płacie płuca. Z czasem śluzówka oskrzeli ulega odbudowie, jednak mięśniówka nie – i zostaje zastąpiona przez tkankę łączną. Zabiegi powtarza się trzykrotnie w odstępie 3 tygodni. Wykonywane są one w krótkim znieczuleniu ogólnym. Bezpośrednio po zabiegu chory może odczuwać pogorszenie funkcji płuc i zaostrzenie choroby wymagające pozostania 1-2 dni w szpitalu.

Dokładniej o tej metodzie pisaliśmy w 2010 roku Termoplastyka oskrzeli -nowa opcja w leczeniu ciężkiej astmy

Badania kliniczne rozpoczęte jeszcze przed zarejestrowaniem termoplastyki oskrzeli jako dopuszczalnej metody leczenia astmy ciężkiej, pozwalają obecnie ocenić jej skuteczność po 5 latach od wykonania zabiegu. Wyniki u 162 obserwowanych pacjentów są więcej niż dobre - po 5 latach od zabiegu chorzy raportowali 50% mniej zaostrzeń astmy w porównaniu z rokiem poprzedzającym wykonanie termoplastyki oskrzeli. O ¼ zmalała liczba interwencyjnych wizyt w szpitalu, o 18% zmniejszyło się zużycie wziewnych sterydów, a 12% chorych mogło zaprzestać stałego ich przyjmowania. 7% pacjentów odstawiło wszystkie leki przeciwastmatyczne.

Tak dobre wyniki u pacjentów z najcięższą postacią astmy wzbudziły sporo entuzjazmu wśród lekarzy i pacjentów. Powikłania po zabiegu nie są ciężkie: najczęściej zdarza się okresowe pogorszenie funkcji oddechowych, niedodma, krwioplucie, zakażenia. Żaden pacjent nie umarł w następstwie zabiegu termoplastyki oskrzeli. Jest to jednak zabieg o charakterze nieodwracalnej destrukcji tkanki i kwalifikacja do niego musi być ostrożna. W Polsce zabieg nie jest jeszcze wykonywany.

Na podst.
Bronchial Thermoplasty: Long-Term Safety and Effectiveness in Patients With Severe Persistent Asthma Wechsler ME, Laviolette M, Rubin AS, et al J Allergy Clin Immunol. 2013 Aug 30