Choroby

Artykuły

Cyberpsychology and New Media: A Thematic Reader


Książka pod redakcją Andrew Power,Grainne Kirwan
W rozdziale 15tym, Attitudes to computerised psychotherapy - A survey of psychotherapists autorzy Dean McDonnell, Brendan Rooney i Cliona Flood cytują artykuł
Characteristics of subjects with self reported history of psychosis who were interested in self-assessment of their functional status via online e-diaries
zamieszczony w Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 2012; 4 : 31–36. Autorzy: Krystyna Zdziechowska, Izabela Czyżak, Sławomir Murawiec, Katarzyna Prot