Choroby

Artykuły

Ile centymetrów urosły dzieci leczone hormonem wzrostu?


Ile centymetrów urosły dzieci leczone hormonem wzrostu?

W Endokrynologii Pediatrycznej opublikowano niedawno wyniki analizy 3 letniego leczenia hormonem wzrostu 179 polskich dzieci. U 26% dzieci niedoczynność przysadki łączyła się z jakąś nieprawidłowością w budowie przysadki (guzem, wylewem czy), a 74% z nich miało idiopatyczną niedoczynność przysadki (SNP), gdzie zaburzenia funkcji przysadki nie łączyły się z żadną nieprawidłowością w jej budowie.

Wszystkie dzieci rozpoczęły leczenie przed okresem dojrzewania w średnim wieku 8,3 -8,6 lat (odpowiednio dla obu grup). Ich wysokość ciała w momencie rozpoczęcia leczenia wynosiła -3,4 SDS do -3,28 SDS. Dzieci otrzymywały średnią dawkę tygodniową hormonu wzrostu 0,19 mg/kg masy ciała.

Szybkość wzrastania w pierwszym roku wynosiła średnio 9,79 cm do 8,96 na rok. Po trzech latach terapii udało się zmniejszyć różnice w wysokości ciała dzieci do – 2,18 SDS w grupie idiopatycznej SNP oraz do -1,17 SDS występującej ze zmianami organicznymi.

Wydaje się, że reakcja na leczenie hormonem wzrostu w pierwszym roku wiele mówi o prognozach jego skuteczności w kolejnych latach. Najbardziej skuteczny jest on u dzieci z dużym niedoborem wzrostu w przebiegu SNP, u których rozpoczęto leczenie wcześnie.

Należy pamiętać, że w innych schorzeniach, gdzie stosowany jest hormon wzrostu (zespół Turnera, Prader-Willego, SGA i In.) podawane są inne dawki leki, a odpowiedź wzrostowa nie jest tak dobra jak w prostej niewydolności przysadki.

Przeczytaj także: Czy leczenie hormonem wzrostu przynosi oczekiwane efekty?

Na podst.
Endokrynologia Pediatryczna Tom. 12/2013 Nr 1(42), Ocena wyników leczenia hormonem wzrostu polskich pacjentów …. Rymkiewicz-Kluczyńska, Borys Zarzycki.