Choroby

Artykuły

Pomoc dla osób niskorosłych


Pomoc dla osób niskorosłych

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych definiuje niepełnosprawności jako: „trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.”
Czy osoby niskorosłe, zdrowe fizycznie i sprawne ,lecz o niewspółmiernie niskiej wysokości ciała mogą uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności i pomoc w dostosowaniu stanowiska pracy do ich niedużej wysokości ciała? Ludzie niskorośli napotykają na szereg trudności w codziennym życiu, z których inni czasem w ogóle nie zdają sobie sprawy. Kiedy ma się 142 cm wzrostu uchwyty w tramwaju są zbyt wysoko, nie można dosięgnąć nogami do pedałów w samochodzie, górne półki w sklepie są nieosiągalne, a przy okienku w banku nie widać dokumentów podsuwanych do podpisania. Niektórym niskorosłym osobom trudno jest znaleźć pracę na stanowisku dostosowanym do ich możliwości.

„Szukam odpowiedzi na swoje pytania. – pisze kunia2 na forum TacyJakJa.pl – Wzrost 143cm. Nigdy nie leczona i nie diagnozowana na niedoczynność przysadki. Nie radzę sobie w pracy z powodu swojej odmienności i chorób towarzyszących. Czy dorosłym coś przysługuje? Chodzi głównie o lżejszą pracę . Czy taka osoba może starać się o orzeczenie o niepełnosprawności? Chciałabym zrobić prawo-jazdy, ale mam problem z operowaniem pedałami. Czy nie powinnam mieć inne szkolenia, przecież mój wzrost jest równy 11letniego dziecka, rozpiętość ramion i malutkie stopy także(..) ”

 • „Nie spotkaliśmy się ze specjalnymi uprawnieniami dotyczącymi grupy niskorosłych pracowników ” – pisze w odpowiedzi na nasz list Małgorzata Sznurawa-Kostrzewska, doradca ds. rodziny i spraw socjalnych Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES z Katowic – Jeżeli zatem osoba doświadczająca niskorosłości napotyka na trudności w funkcjonowaniu zawodowym i społecznym wydaje nam się, iż warto by wystąpiła z wnioskiem o orzeczenie stopnia niepełnosprawności. Musi jednakże dysponować dokumentacją medyczną potwierdzającą u niej stan chorobowy.

  Kopie dokumentów medycznych wraz z wypełnionymi formularzami wniosku i zaświadczenia lekarskiego należy złożyć w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

  Na komisji, w trakcie badania, osoba wnioskująca powinna przedstawić lekarzowi wszystkie utrudnienia i ograniczenia spowodowane niskorosłością.

  Orzeczenie, poza ustaleniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, powinno zawierać wskazania dotyczące m.in. odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby. Po otrzymaniu korzystnego orzeczenia dana osoba może poszukiwać pracy zgodnie ze swoimi możliwościami psychofizycznymi i podanymi w orzeczeniu wskazaniami. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na przystosowanie dla nich stanowisk pracy oraz dofinansowanie do ich pensji.

  Zachęcamy również do lektury naszego internetowego poradnika Twoje Prawa, w którym publikujemy m.in. informacje o szczególnych uprawnieniach pracowników niepełnosprawnych. Podajemy bezpośredni adres strony: http://www.spes.org.pl/?module=tresc&id=286

  Informujemy również, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd w Module I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, dofinansowuje likwidację bariery transportowej. W ramach tego programu można ubiegać się o pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu bądź też wnioskować o pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.”

Szczegółowe informacje na temat programu Aktywny Samorząd znajdują się pod bezpośrednim adresem: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/355/1644/