Choroby

Artykuły

Astma może być przyczyną depresji u nastolatka


Astma może być przyczyną depresji u nastolatka

Z dobrze kontrolowaną astmą można żyć normalnie, jednak młodzi ludzie w okresie dorastania często przyjmują diagnozę z wielkimi emocjami, charakterystycznymi dla tego okresu życia. Obniżenie nastroju związane jest z samym faktem rozpoznania choroby przewlekłej, a dopiero w drugiej kolejności z gorszą wydolnością fizyczną, a także z koniecznością przewlekłego przyjmowania leków. Metaanaliza wielu opublikowanych badań wskazuje, że objawy depresyjne występowały u 27% chorych na astmę nastolatków (wobec 13% u zdrowych), a zaburzenia lękowe u 33% chorych na astmę wobec 21% u zdrowych. Ryzyko rozwoju zaburzeń lekowo-depresyjnych było dwukrotnie wyższe w grupie młodzieży chorującej na astmę. Poziom tego ryzyka nie zależał od wieku ani od płci, natomiast związany był z rasą kaukaską (gdzie generalnie jest większa tendencja do zaburzeń psychicznych) oraz paleniem tytoniu.

Te dane liczbowe potwierdzają tylko fakty , znane każdemu uważnemu klinicyście z codziennej praktyki. Zarówno lekarze jak i rodzina powinni wykazywać wzmożoną czujność jeśli chodzi o obserwację nastroju i stanu emocjonalnego młodego człowieka chorego na astmę. Wczesne wsparcie i właściwa pomoc mogą zapobiec rozwojowi i utrwaleniu zaburzeń emocjonalnych w tej grupie chorych na astmę.

Na podst. Lu Y i wsp. Pediatr Allergy Immunol 2012;23:707-15