Choroby

Artykuły

Predyspozycje do zachorowania na epilepsję i migrenę z aurą mogą mieć wspólne genetyczne podłoże


Predyspozycje do zachorowania na epilepsję i migrenę z aurą  mogą mieć wspólne genetyczne podłoże

Wyniki badania opublikowanego w styczniu 2013 roku w renomowanym piśmie medycznym Epilepsy, wskazują na prawdopodobnie wspólną genetyczną predyspozycję dla epilepsji oraz migreny z aurą.

W badaniu analizowano dane z rosnącej międzynarodowej bazy pacjentów z epilepsją (Epilepsy Phenome/Genome Project - EPGP). Wyniki zestawień statystycznych wskazują niezbicie, że migrena z aurą występuje ponad dwukrotnie częściej u osób z padaczką, a także wśród ich krewnych pierwszego stopnia. Także odwrotnie – ryzyko wystąpienia padaczki wśród osób cierpiących na migrenę z aurą i ich krewnych jest większe niż w populacji ogólnej. Co ciekawe związek ten nie dotyczy migreny bez aury.

Już w 2007 roku wykazano częste współwystępowanie migreny z aurą i tzw. „dużej depresji”. Być może zatem serotonina (której niedobór pojawia się w depresji) ma związek z migrenami? A skoro migreny mają związek z padaczką, to przez analogię - może serotonina ma wpływ na występowanie napadów padaczkowych? W doświadczeniach na zwierzętach faktycznie wykazano, że leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI (zwiększające poziom serotoniny w mózgu) poprawiają leczenie przeciwdrgawkowe. Obecnie pod kątem podobnych korelacji analizowana jest baza danych osób z padaczką leczonych SSRI z powodu depresji. Efekt odwrotny jest już znany od lat - leki przeciwpadaczkowe stosowane są przecież jako leki stabilizujące nastrój w chorobie afektywnej dwubiegunowej.

Wszystkie te badania zmierzają do lepszego zrozumienia działania mózgu i pochodzenia wzmiankowanych chorób. Przecież człowiek ma jeden mózg, a nie dwa: osobno neurologiczny a osobno psychiatryczny- zauważa nasz konsultant prof. Łukasz Święcicki.

Na podst.
Evidence for a shared genetic susceptibility to migraine and epilepsy. M. Winawer, R. Connors & the EPGP Investigators Epilepsia. Epilepsy. Published online Jan 7, 2013. Printed vol. 288–295, Feb 2013