Choroby

Artykuły

Samoocena działań niepożądanych występujących w trakcie leczenia przeciwpsychotycznego


Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny VOL. 4 (NR 4)/2012: 202-208
Autorzy: Krystyna Zdziechowska, Sławomir Murawiec, Izabela Czyżak, Katarzyna Prot

Streszczenie

Cel: Analiza samooceny działań niepożądanych związanych z leczeniem przeciwpsychotycznym prowadzonej przez osoby po kryzysie psychotycznym zarejestrowane anonimowo w polskim portalu społecznościowym TacyJakJa.pl.

Metoda: Zbiorcza analiza 352 anonimowych odpowiedzi osób po kryzysie psychotycznym na pytania z kwestionariuszy opracowanych przez lekarzy psychiatrów na temat częstości i nasilenia działań niepożądanych związanych z leczeniem przeciwpsychotycznym.

Wyniki: Analiza wyników wskazuje na względnie dobrą tolerancję leczenia – przeważają osoby, u których poszczególne działania niepożądane nie występują lub ich nasilenie nie jest duże w subiektywnej ocenie. Wśród dość mocno lub bardzo mocno nasilonych objawów kobiety donoszą częściej od mężczyzn o problemach z koncentracją (29% vs 16%), senności (22% vs 12%), zaburzeniach snu (21% vs 12%) i przyroście wagi (28% vs 17%). Dla mężczyzn najczęstszym problemem jest przyrost masy ciała.

Wnioski: Samoocena działań niepożądanych przez osoby po kryzysie psychotycznym w elektronicznych dzienniczkach on-line jest wykonalna i interesująca dla części pacjentów. Z punktu widzenia indywidualnego chorego może być ciekawym elementem terapii, daje poczucie aktywnego udziału w procesie leczenia, a także jest narzędziem poprawiającym komunikację podczas wizyt u lekarza prowadzącego. Dla środowiska lekarskiego zbiorcze statystyki mogą stanowić rodzaj przesiewowego, szybkiego narzędzia analizowania zachowań i opinii chorych, stając się inspiracją do zaplanowania kontrolowanych badań poza Internetem.

Pełny tekst zamieszczono w czasopiśmie Neuropsychiatria. Przegląd Kliniczny Review of Clinical Neuropsychiatry VOL. 4 (NR 4)/2012: 202-208 www.neuropsychiatria.net

Słowa kluczowe: samoocena, e-dzienniczki, objawy niepożądane, farmakoterapia