Choroby

Artykuły

Pacjenci chcą wiedzieć, jak działa system leczenia stwardnienia rozsianego


MS Report, Vol. 1/Nr 3(1)/2012: 17-20
Autorzy: prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek; lek. med. Krystyna Zdziechowska; mgr Izabela Czyżak

STRESZCZENIE

Stwardnienie rozsiane jest chorobą dotykającą ludzi młodych w okresie wchodzenia w dorosłe życie, zakładania rodziny i odnoszenia sukcesów zawodowych. Przekazanie informacji o diagnozie jest dla lekarza trudne. Wielu z nich obawia się informowania pacjenta o nieoptymalnym systemie refundowanego leczenia w Polsce i dlatego omija ten temat. W poniższym artykule przedstawiono wyniki ankiety przeprowadzonej przez medyczny portal społecznościowy TacyJakJa.pl wśród chorych na stwardnienie rozsiane. Aż 71% ankietowanych uważa, że lekarz powinien poinformować pacjenta o zasadach kwalifikacji do refundowanego leczenia, nawet jeśli nie kwalifikuje się on do programu. Tymczasem tylko 45% z nich otrzymało od lekarza jakąkolwiek informację na ten temat. Środowisko lekarskie powinno zwrócić uwagę na rosnące oczekiwania pacjentów, aby traktować ich w sposób partnerski w procesie leczenia.

Artykuł ukazał się w czasopiśmie MS Report, dostępnym w wydawnictwie MEDEDU

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, rozpoznanie, system refundowanego leczenia w Polsce, partnerstwo z pacjentem