Choroby

Artykuły

Hormon wzrostu w leczeniu dzieci z Młodzieńczym Idiopatycznym Zapaleniem Stawów


Hormon wzrostu w leczeniu  dzieci z Młodzieńczym Idiopatycznym Zapaleniem  Stawów

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS) jest autoimmunologicznym zespołem chorobowym o nieznanej przyczynie, cechującym się występowaniem przed 16 rokiem życia stanów zapalnych stawów przez okres co najmniej 3 miesięcy w roku.

U dzieci z MIZS występuje znaczny niedobór wzrostu z racji samej choroby (proces zapalny w stawach i nasadach kości opóźnia wzrastanie) dodatkowo pogłębiony przez wieloletnie stosowanie sterydów (które hamują wzrastanie). U około 30% dzieci z MIZS stwierdza się niskorosłość, czyli wzrost poniżej 3 centyla, a u 37-50% dzieci zaburzenia proporcji ciała takie jak: przetrwała dziecięca budowa, zaburzenia długości kończyn, mała żuchwa).

W pierwszej fazie choroby zahamowanie wzrostu stwierdza się prawie u wszystkich dzieci z MZIS. U dzieci, u których zajęte były pojedyncze stawy oraz nie stwierdzano w badaniach laboratoryjnych czynnika reumatoidalnego (RF), w momencie uzyskania remisji choroby i przy odstawieniu sterydów występuje zjawisko „nadganiania ” wzrastania tzw. „catch-up”. Niestety dotyczy to tylko 7-22% chorych; większość dzieci z MZIS jest niskorosła, a zaburzenia wzrastania kości przekładają się na niedorozwój mięśni na skutek lokalnego ograniczenia ruchomości chorego stawu i zmniejszonej ogólnej aktywności ruchowej dziecka.

Od lat 90tych w piśmiennictwie medycznym pojawiają się pozytywne doniesienia na temat zastosowania hormonu wzrostu u dzieci z MIZS. Podawanie hormonu wzrostu skutkowało nie tylko większym tempem wzrastania (choć nie zawsze udawało się osiągnąć należną wysokość ciała), ale także lepszą gęstością kośćca oraz korzystną zmianą składu ciała (zwiększenie beztłuszczowej masy ciała o 33% przy niezmienionej masie tłuszczowej oraz zwiększenie się gęstości mineralnej kości o 36,6%).

Autorzy badań, w tym wielu polskich, jednoznacznie wnioskują, że stosowanie hormonu wzrostu u dzieci chorych na MIZS nie tylko stymuluje wzrost, ale przywraca właściwe proporcje w składzie ciała i poprawia gęstość kości, zapobiegając osteoporozie po sterydach.
Niestety w Polsce hormon wzrostu dla dzieci z MZIS nie jest refundowany.

Na podst.
• Zastosowanie hormonu wzrostu w leczeniu zaburzeń wzrastania u dzieci chorych na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Ewa Gniadek, Jacek Postępski Reumatologia 2010; 48, 2: 112–120
• Simon D., Lucidarme N., Ruiz J. i wsp.: Effects of GH treatment on body composition and bone mineralization in children with juvenile chronic arthritis. Horm. Res., 2002; 58 (supl. 2): 10 (streszcz.)