Choroby

Artykuły

To mój świat jest wytworem psychozy?


To mój świat jest wytworem psychozy?

Jednym z podstawowych czynników mających wpływ na współpracę chorego z psychozą z jego lekarzem, ma uzmysłowienie sobie przez pacjenta choroby: przyjęcie do wiadomości, że od pewnego czasu żyje w świecie urojeń, świecie nieprawdziwym i innym niż reszta ludzi. Lekarze psychiatrzy nazywają tę świadomość psychozy „wglądem w chorobę”. Dla osoby chorej jest to niezwykle trudne przeżycie, które wymaga olbrzymiego wysiłku zaprzeczenia dotychczasowym doświadczeniom i zaufania terapeucie. W książce „Rozmowy po końcu świata. Zapiski osób z doświadczeniem psychozy” tak pisze o tym decydującym momencie Feniks303:

„Trudno nam niszczyć coś co sami zbudowaliśmy, a przestając wierzyć w urojenie - niszczymy je.(…) W trakcie brania leków, czułem, że część mnie wewnątrz ginie, że lekarze wyrywają część mojego świata po to, bym zaliczał się do ludzi normalnych w mniemaniu kultury i obyczajów. Czułem smutek, żal, rozgoryczenie, lęk, niechęć do ludzi i w duchu pytałem lekarzy „Kim ty jesteś że decydujesz co jest normalne, a co nie?, może twoja świadomość jest niczym w porównaniu do mojej?”...

Wgląd w chorobę zwiększa szansę na regularne przyjmowanie leków, a co za tym idzie rzadsze przyjęcia do szpitala z powodu nawrotów psychoz i lepsze rokowanie.

Wgląd w swoją chorobę oznacza uznanie, że jest się chorym psychicznie. Oznacza także, że chory jest zdolny do rozpoznawania niezwykłych doznań psychicznych i traktowania ich jako objawy choroby a nie realny świat.

- Jeśli masz zaufaną osobę, np. rodzica, poproś go w chwili kiedy widzisz coś dziwnego, żeby powiedział, czy widzi to samo. Pozwoli Ci to zracjonalizować urojenie: "Tak, widzę jakieś zwierzę w moim pokoju, ale jest to chyba nierzeczywiste wyobrażenie, ponieważ mój ojciec go nie widzi". Pozwoli Ci to mniej się bać w takich chwilach...” -pisze w „Rozmowach po końcu świata” Sandor.

Zaprzeczenie niezwykle realnym obrazom i głosom z jakimi na co dzień obcował chory jest dla niego niezwykle trudnym zadaniem:

- Prawdopodobnie słyszę głosy, piszę "prawdopodobnie" ponieważ wydają się tak realne, że nie jestem pewien czy nie pochodzą i nie pochodziły od realnych ludzi - przyznaje mohikanin100

Do oceny jak bardzo pacjent godzi się ze świadomością psychozy służy wiele testów, z których na polski przetłumaczono i zwalidowano w tym języku Skalę Pomiaru Nieświadomości Choroby Psychicznej, kwestionariusz „moje myśli i odczucia”, Skalę Wglądu w Chorobę.

Kwestionariusz jaki opracowali konsultanci medyczni do e-dzienniczków TacyJakJa.pl > Po Kryzysie Psychotycznym, uwzględnia także pytania związane z własną oceną choroby (choć w zasadniczej swej części koncentruje się na aktywności, samodzielności i codziennym funkcjonowaniu osoby po psychozie).

Co jest powodem, że części chorych udaje się zaakceptować fakt choroby psychicznej i rozpocząć żmudny proces leczenia, a część osób nie potrafi tego dokonać?.. Przez wiele lat uważano, że odpowiada za to psychologiczny mechanizm zaprzeczenia i wyparcia, jednakże w ostatnim czasie uzyskano dowody na to, że brak wglądu w chorobę może wiązać się z zaburzeniami poznania społecznego , a te z kolei z uszkodzeniem kory przedczołowej. Osoby z zaburzeniami poznania społecznego (także w innych chorobach np. chorobach otępiennych czy po urazach głowy) wykazują gorsze rozumienie (odczytywanie) emocji innych osób, ich wypowiedzi, nieprawidłowo odczytują modulację głosu i wyraz twarzy innych ludzi. Nieprawidłowo interpretują oczekiwania otoczenia (np. prośbę o usunięcie się z drogi). W związku ze złą interpretacją informacji z zewnątrz, chorzy z zaburzeniami psychospołecznymi reagują na nie nieprawidłowo. Jak się wydaje takie zaburzenia wynikają z uszkodzenia kory przedczołowej w płacie czołowym mózgu.

Pytanie co spowodowało to uszkodzenie pozostaje na razie bez odpowiedzi…

Na podst.
• Wgląd w chorobę a zaburzenia poznania społecznego w schizofrenii – przegląd literatury . H.Karakuła i wsp. Curr. Probl. Psychiatry 2011; 12(4): 510-515
• „Rozmowy po końcu świata” do nabycia w księgarni TacyJakJa.pl

Tagi: Lęki, psychoza, choroby psychiczne