Choroby

Artykuły

Mania indukowana lekami przeciwdepresyjnymi wskazuje na ChAD ?


Mania indukowana lekami przeciwdepresyjnymi wskazuje na ChAD ?

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) jest chorobą niedoszacowaną w statystyce diagnoz psychiatrycznych. Zgodnie z kryteriami medycznymi rozpoznaje się ją dopiero po pierwszym spontanicznym epizodzie manii (typ I ChAD) lub hypomanii (typ II ChAD). Schorzenie zaczyna się jednak w 80% epizodem depresyjnym i z to właśnie z depresją chorzy zgłaszają się do psychiatry. Czasami pierwszy spontaniczny epizod manii lub hipomanii może wystąpić po latach zmagania z depresją. Niejednokrotnie przez lata w najlepszej wierze leczeni są lekami przeciwdepresyjnymi, ponieważ lekarz nie ma informacji na temat innych faz choroby: pacjenci przeważnie nie relacjonują okresów podwyższonego nastroju, który uważają za czas nadrabiania zaległości po depresji i stan pełnego zdrowia. Znaczenie przekazania lekarzowi właściwych informacji pokazuje jeden z wpisów na forum TacyJakJa.pl:

- Po roku leczenia, zaczęłam prowadzić dzienniczek nastroju wraz z uwagami i przynosić go na wizyty do lekarza. Na trzeciej "dzienniczkowej" wizycie została zmieniona moja diagnoza - z depresji na ChAD. Najwyraźniej to, co lekarka widziała na wizycie (mimo mojej szczerości), nie wystarczało jej do postawienia właściwej diagnozy. Gdyby nie pokazywanie wypełnionego treścią dzienniczka, być może nadal leczyłabym się na "depresję". plexxo

Czasem pod wpływem leczenia lekami przeciwdepresyjnymi lub elektrowstrząsami u chorego z rozpoznaniem depresji wystąpi indukowany („wywołany”) epizod manii/hipomanii. Pytanie czy można traktować go jako dowód, że w istocie pacjent choruje na ChAD? Obecne kryteria diagnostyczne nie pozwalają rozpoznać choroby dwubiegunowej w tej sytuacji , uznając, że jest to niejako sztuczne wywołanie zmiany fazy choroby.

Jednak badanie tureckich lekarzy, którego wyniki opublikowano w 2011 roku w Journal of Affective Diseases dowodzi, że indukowana leczeniem mania może być ważną informacją co do właściwej diagnozy. W badaniu poddano dwuetapowej klasterowej analizie 217 chorych z depresją, chorobą dwubiegunową typu I i chorobą dwubiegunową typu II. Okazało się, że osoby z depresją, u których wystąpiła mania indukowana lekami mają ten sam profil co grupa osób z chorobą dwubiegunową pod względem płci, ciężkości choroby, wieku w którym choroba są ujawniła, liczby i częstości epizodów choroby, występowania objawów dodatkowych np. psychotycznych. Natomiast grupa osób z depresją, u których nie wystąpiła mania indukowana leczeniem należy do zupełnie odmiennego klasteru. Zdaniem profesora Łukasza Święcickiego kryteria diagnostyczne ChAD są obecnie bardzo niedoskonałe i w tej sytuacji lekarz nie może pozwolić sobie na marnowanie istotnych informacji mających znaczenie dla postawienia prawidłowego rozpoznania. Leczenie depresji jest bowiem zupełnie inne niż leczenie choroby dwubiegunowej.

Na podst.
Medical Tribune 17/2011

Tagi: Mania, depresja, ChAD, leki przeciwdepresyjne