Choroby

Artykuły

Portal www.TacyJakJa.pl – przykład polskiego serwisu kategorii Health 2.0 prowadzonego przez lekarzy dla osób chorych przewlekle


Current Problems of Psychiatry 2012 13 1;25-30 Praca Oryginalna
Murawiec Sławomir, Zdziechowska Krystyna, Czyżak Izabela, Prot Katarzyna

Internet jest obecnie dla wielu osób podstawowym źródłem informacji w każdym zakresie dyktowanym potrzebami, w tym także w zakresie wiedzy o tematyce medycznej i zaspokajaniu potrzeb dotyczących sfery związanej z ochroną zdrowia. Aktualny poziom rozwoju internetu pozwala na czynny udział użytkowników (pacjentów, opiekunów, osób bliskich, potencjalnych pacjentów) w generowaniu treści obecnych w internecie (Health 2).

Praca omawia portal internetowy TacyJakJa.pl w odniesieniu do części dedykowanej osobom „po kryzysie psychotycznym”. Zasada działania portalu jest oparta na formule samooceny stanu zdrowia według wskazówek lekarza. Służą temu e-dzienniczki – opracowane przez lekarzy skale samooceny dotyczące: oceny aktywności życiowej, troski o siebie, kontaktów społecznych, aktywności fizycznej, sfery zawodowej, oceny samopoczucia i stanu psychicznego, monitorowania aktualnego leczenia i działań niepożądanych związanych z leczeniem.

Wypełnianie kwestionariuszy umożliwia pacjentom automatyczne generowanie wykresów, pozwalających na obserwację procesów w dłuższych okresach czasu. W okresie 1,5 roku z portalu korzystało 450 osób, z czego 80% doświadczyło zaburzeń psychotycznych. Wyniki projektu wskazują na techniczną łatwość rejestracji i brak problemów z wypełnieniem formularza dzienniczka. Zbiorcze dane z dzienniczków mogą być dla środowiska lekarskiego źródłem istotnych informacji, pomocnych w procesie leczenia.

Słowa kluczowe: internet, psychosis, psychoza, samoocena

Pełen tekst publikacji: Portal www.TacyJakJa.pl – przykład polskiego serwisu kategorii Health 2.0 prowadzonego przez lekarzy dla osób chorych przewlekle