Choroby

Artykuły

Zniekształcenie odbioru dźwięków podobne u palaczy i u chorych na schizofrenię


Zniekształcenie odbioru dźwięków podobne u palaczy i u chorych na schizofrenię

Najnowsze badania opublikowane w marcu 2012 roku sugerują, że palenie papierosów może wpływać na transkrypcję genu TCF4, którego mutacje wiążą się z większym ryzykiem rozwoju schizofrenii.

Przyczyny rozwoju schizofrenii nadal nie zostały poznane, niemniej naukowcy zdają się zgadzać, iż jest to wspólny wpływ czynników organicznych (związanych z budową i funkcjonowaniem mózgu) i środowiskowych.

Gen TCF4 wiąże się z wczesnym rozwojem mózgu. Wykazano, że różnice w budowie tego genu (polimorfizm genu) wiążą się z większym ryzykiem rozwoju schizofrenii. Wiążą się one także z odmiennym odbieraniem bodźców słuchowych u osób chorych na schizofrenię. W cytowanym badaniu przeprowadzonym w 6 akademickich ośrodkach w Niemczech, przebadano 1821 losowo dobranych osób pod kontem wywołanych potencjałów słuchowych. Badanie to polega na aplikowaniu przez szczelne słuchawki sekwencji różnych „klików” i rejestrowaniu przez elektrody na powierzchni czaszki sygnałów elektrycznych generowanych przez mózg w odpowiedzi na kliknięcia.
Okazało się, że wśród przebadanych osób, palacze papierosów ( a było ich prawie 44%) odbierali sygnały akustyczne w podobnie zniekształcony sposób, jak dzieje się to u osób chorych na schizofrenię. W dodatku – co interesujące - zjawisko to zależne było od dawki nikotyny: nałogowi palacze wykazywali nasilenie zniekształcenia bodźców, podobne do osób chorych na schizofrenię.

Trudno powiedzieć czy palenie papierosów samo w sobie zwiększa ryzyko zachorowania na schizofrenię (co wykazano w odniesieniu do nadużywania alkoholu i marihuany). Badanie to informuje jedynie o tym, że nałóg ten zniekształca odbiór bodźców słuchowych w sposób charakterystyczny dla chorych na schizofrenię.

Na podst.
Schizophrenia risk polymorphisms in the TCF4 gene interact with smoking in the modulation of auditory sensory gating. Proceedings of the National Academy of Science. Published on-line 26 March 2012