Choroby

Artykuły

Tlenek azotu w monitorowaniu astmy


Tlenek azotu w monitorowaniu astmy

Tlenek azotu (NO) w śladowych ilościach występuje w powietrzu wydychanym przez każdego z nas. Ten gaz w układzie oddechowym produkują w małych ilościach komórki śródbłonka naczyń i komórki odpowiedzi immunologicznej (makrofagi, eozynofile, mastocyty). W stanach chorobowych produkowana jest większa ilość tlenku azotu, jest on bowiem mediatorem reakcji zapalnej, czyli jednym z czynników uruchamiających reakcje obronne organizmu, które z czasem – w stanie przewlekłego stanu zapalnego – mogą przejść w trwałą nadreaktywność oskrzeli.

Zwiększony poziom tlenku azotu w powietrzu wydechowym stwierdzany jest nie tylko w czasie zaostrzenia astmy, ale u części pacjentów nawet na 2-3 tygodnie przed wystąpieniem zaostrzenia! Co ciekawe, zjawisko to poprzedzało jedynie umiarkowane zaostrzenia astmy, a nie było obserwowane przed ciężkimi zaostrzeniami.

Naukowcy tłumaczą to różnymi rodzajami zaostrzeń. Poziom tlenku azotu odzwierciedla nasilenie zapalenia eozynofilowego w drogach oddechowych, zwykle umiarkowanego np. w okresie kwitnienia traw. Większość ciężkich zaostrzeń astmy spowodowana jest przez infekcje wirusowe, wywołujące dla odmiany zapalenie neutrofilowe. Neutrofile nie produkują tlenku azotu.

A zatem pomiar domowy tlenku azotu w wydychanym powietrzu jest pomocny w przewidywaniu umiarkowanych zaostrzeń astmy, sygnalizując konieczność zwiększenia dawek leków, jednak nie będzie pomocny w prewencji ostrych zaostrzeń na tle zakażeń wirusowych.

Na podst.
Daily exhaled nitric oxide measurements and asthma exacerbations in children van der Valk, R. J. P. And co. Allergy 2012;67:265-271