Choroby

Artykuły

Monitorowanie w internecie procesu leczenia przez osoby po przebytej psychozie. Portal www.TacyJakJa.pl dla osób po kryzysie psychotycznym


XLIII Zjazd Psychiatrów Polskich 23-26 czerwca 2010 roku w Poznaniu
Dr Katarzyna Prot i Dr Sławomir Murawiec z Centrum Zdrowia Psychicznego IPiN w Warszawie,

Wiedza na temat leczenia oraz rola i współodpowiedzialność pacjentów w procesie terapii wzrastają wraz z aktualnymi zmianami społeczno-kulturowymi. Relacje lekarz-pacjent ulegają przedefiniowaniu. Osoby po kryzysie psychotycznym (np. ze schizofrenią) nadal jednak powszechnie spostrzega się jako niezdolne do właściwego wglądu oraz pozbawione możliwości zrównoważonej oceny swojego stanu psychicznego i funkcjonowania. Celem naszej pracy jest dyskusja z tym stereotypem na przykładzie projektu internetowego Tacy- JakJa.pl.

Uruchomiona przez portal www.TacyJakJa.pl możliwość anonimowego monitorowania przebiegu swojego leczenia, nasilenia objawów oraz poziomu funkcjonowania adresowana do pacjentów, którzy przebyli epizod psychotyczny, jest nowatorskim narzędziem w procesie budowania zaufania i współpracy w relacji pacjent-lekarz. Krótkie kwestionariusze zawarte w portalu pozwalają na monitorowanie wybranych elementów dotyczących samopoczucia (skala WHO-5), stanu psychicznego, poziomu funkcjonowania w różnych zakresach, leczenia farmakologicznego i jego działań niepożądanych. Odpowiedzi zaznaczone w kwestionariuszu automatycznie zapisują się w wykresy obejmujące dłuższe okresy obserwacji. Dodatkowo istnieje możliwość dokonywania wydruków, które pacjent może przedstawić swojemu lekarzowi w trakcie kolejnej wizyty. Informacje te mogą być użyteczne zarówno dla samych chorych (w znaczeniu budowania współodpowiedzialności za własne leczenie), ich bliskich oraz lekarzy, dla których mogą stanowić wysoce efektywne źródło informacji na temat pacjenta w wielu aspektach dotyczących leczenia i jego codziennego życia.

Symbolem schizofrenii w portalu TacyJakJa.pl jest oszlifowany diament, odbijający światło i obrazy w różnych płaszczyznach. Od uruchomienia platformy „Po Kryzysie Psychotycznym” w marcu 2010 do dnia 16 czerwca 2010 zarejestrowało się i regularnie prowadzi dzienniczki 86 chorych po psychozie. Publikacja na temat tej obserwacji planowana jest przy rejestracji 200 pacjentów.

Plakat konferencyjny